Incompany training

Zippy's vrienden

Kleine kinderen, grote problemen? Zippy’s Vrienden helpt!


Een zieke oma, een gestorven huisdier, ouders in scheiding of zakken voor een zwemdiploma. Net als volwassenen krijgen kinderen soms met tegenslag en verdriet te maken. Hoe kun je als leerkracht jonge kinderen helpen daarmee om te gaan? Zippy’s Vrienden, een uitgekiend en grondig getest lesprogramma, leert hun stapsgewijs wat ze met allerlei gevoelens kunnen doen. Na het volgen van de ééndaagse training Zippy’s Vrienden kun je meteen met Zippy aan de slag!


Over de cursus

Zippy’s Vrienden is een in Engeland ontwikkeld programma dat kinderen tussen 5 en 8 jaar sociale en emotionele vaardigheden bijbrengt. Centraal in de lessen staat het verhaal van drie vrienden en wat die met elkaar en met hun huisdier Zippy, een wandelende tak, meemaken. In voor kinderen herkenbare situaties komen boosheid, pesten, uitsluiting, eenzaamheid en sterven voorbij, en ook vriendschap en feestvieren. Opdrachten en rollenspellen in de klas reiken de kinderen een heel palet van vaardigheden aan voor de omgang met kleine en grote problemen. Flexibel en creatief, op een manier die bij hen past, met zogenoemde copingstrategieën. Kinderen leren onderscheiden wat ze wél en niet kunnen veranderen. Aan een echtscheiding kunnen ze weinig doen, maar als een vriendje wordt gepest is dat vaak anders.


Hoe werkt het?

De methode is praktisch en concreet. Vaardigheden die de kinderen via Zippy’s Vrienden krijgen aangeleerd, nemen ze mee als puber en volwassene. Het programma is door wetenschappers ontwikkeld om psychische problemen op latere leeftijd te voorkomen.

De methode is verdeeld in zes modules:

 • gevoelens
 • communicatie
 • vriendschap
 • ruzie
 • verandering en verlies
 • opnieuw beginnen

Bij elke les, steeds ongeveer drie kwartier, horen verhalen en vertelplaten waarin de kinderen Lisa, Bella, Tim en wandelende tak Zippy een hoofdrol spelen. Werkvormen zijn rollenspellen, tekenen, kringgesprekken en allerhande oefeningen. De leerkracht krijgt een map met handleiding en zes eenvoudig te gebruiken werkboeken. In het lespakket zijn kleurrijke vertelplaten, werkbladen, brochures voor ouders en diploma’s voor de kinderen opgenomen.


Wat leren kinderen van Zippy’s Vrienden?

 • hun gevoelens herkennen en uiten
 • aandachtig luisteren
 • hulp vragen en anderen helpen
 • vrienden maken en houden
 • omgaan met eenzaamheid, afwijzing, pesten, sterfgevallen
 • conflicten met vrienden zelf oplossen
 • zich aanpassen aan nieuwe situaties
 • Ouders


Kinderen zullen thuis over Zippy vertellen. Een speciale gids legt ouders alles uit. Per module staan er tips in voor spelletjes en activiteiten waarmee ze de Zippy-lessen thuis kunnen ondersteunen. Voor scholen die dat willen ligt een draaiboek klaar voor een oudercursus.