Incompany training

Werken vanuit leerlijnen

Bij spelling, rekenen of begrijpend lezen


Werken vanuit leerlijnen is een mooie gedachte. Maar hoe doe je dat? Waar moet je rekening mee houden en hoe zorg je voor een dekkend aanbod, een effectieve didactiek en goede resultaten? Deze training geeft antwoord op deze vragen. Daarnaast krijg je praktische tips en ideeën om het werken vanuit een leerlijn toe te passen in je school! 


Werkwijze:

Tijdens de bijeenkomsten bespreken en onderzoeken we hoe je (meer) vanuit leerlijnen kunt gaan werken. De onderstaande vragen komen uitgebreid aan bod. Daarnaast is er voldoende ruimte voor vragen uit je eigen praktijk.


 • Wat levert het werken in leerlijnen op en wat ‘kost’ het?
 • Welke leerlijnen worden onderscheiden in de literatuur?
 • Waar moet je als school alert op zijn als je de methode meer los gaan laten?
 • Hoe zorg je voor een goede instructie?
 • Hoe houd je het onderwijs aantrekkelijk voor leerlingen?
 • Wat is de meest effectieve didactiek om te gebruiken?
 • Hoe analyseer je de resultaten en hoe zet je van daaruit effectieve interventies in?
 • Hoe werk je in de combinatiegroep meer vanuit leerlijnen?
 • Hoe zorgen we binnen de school voor een goede doorgaande lijn?
 • Hoe differentieer je voor de zwakke en sterke leerlingen?
 • Welke materialen zet je in?
 • Hoe ziet een goede les eruit?


Tijdens de training ga je aan de slag met het maken en het geven van lessen die (meer) uitgaan van de leerlijn. In kleine groepjes wordt er gereflecteerd op de gegeven lessen.