Incompany training

Werken met KiVa

KiVa is een succesvol schoolbreed programma dat bewezen effectief is bij het voorkomen en oplossen van pesten. KiVa is gebruiksvriendelijk, vernieuwend en heeft concrete materialen voor leerkrachten, leerlingen en ouders. Het programma legt de nadruk op de rol van de hele groep bij voorkomen en stoppen van pesten.


Het KiVa programma biedt scholen een aantrekkelijk en gevarieerd programma om te werken aan positieve groepsvorming. Het preventieve gedeelte bestaat uit onder meer tien lessen, een computerspel voor leerlingen, training voor leerkrachten, en monitoring. Als pesten of andere groepsproblemen zich toch voordoen, is er een curatieve aanpak (steungroepaanpak en/of herstelaanpak) met een duidelijk stappenplan om het op te lossen.


Unieke kenmerken van KiVa 

  • wetenschappelijk onderzocht;
  • reduceert pesten meer dan op controlescholen;
  • gebruiksvriendelijk materiaal voor leerlingen, leerkrachten en ouders;
  • periodieke metingen om pesten, groepsproblemen en sociaal-emotionele ontwikkeling te volgen;
  • verhoogt welzijn, motivatie en schoolprestaties van alle leerlingen;
  • training en begeleiding voor leerkrachten;
  • continue doorontwikkeling door wetenschappers;
  • aanspreken van de groep: alle leerlingen leren om pesten en groepsproblemen op te lossen


Begeleiding bij KiVa

Cedin begeleidt scholen bij de invoering van KiVa.