Sterk praktijkgericht

Online of bij jou op locatie

Beschikbaar in heel Nederland

Deze pagina delen:

De opvang van baby’s (in een horizontale of verticale groep) brengt speciale vragen met zich mee. Hoe kun je in een groep elke baby genoeg aandacht geven? Wat heeft een baby eigenlijk precies nodig om zich prettig te voelen in het kinderdagverblijf? Welke activiteiten kun je met baby’s doen?

De training ‘Werken met baby’s’ is erop gericht om de kwaliteit van de babyopvang te verbeteren. Het accent ligt op de interactie tussen pedagogisch medewerker en baby. De training is bedoeld om pedagogisch medewerkers bewust te maken van de belangrijke rol die zij hebben in het welbevinden en de ontwikkeling van baby’s.


Over de training

Deze training helpt je om zes interactievaardigheden beter te kennen en uit te voeren, specifiek gericht op de baby’s. Daarnaast besteedt de training aandacht aan: de groepsruimte, het speelgoedmateriaal en de samenwerking tussen collega’s en met ouders. De volgende onderwerpen komen tijdens de training aan bod:

  • visie op baby’s en babyopvang
  • het bieden van emotionele ondersteuning
  • respect voor autonomie
  • structuur en continuïteit
  • zeggen wat je doet, benoemen wat je ziet
  • ontwikkelingsstimulering en het begeleiden van interacties
  • een veilige en uitdagende speelomgeving creëren
  • samenwerken met ouders en collega’s: uitwisselen en afstemmen

Na de training beschik je over (nog meer) vaardigheden om de kwaliteit van de babyopvang op de groep te verbeteren.


Pedagogisch medewerkers

De training is bedoeld voor pedagogisch medewerkers die werken met baby’s. Dit kan zowel in een horizontale- als in een verticale groep zijn. De training is geschikt voor zowel ervaren als onervaren pedagogisch medewerkers, zodat alle (baby)leidsters van een team of locatie aan de training kunnen deelnemen. Ook is deze training geschikt voor pedagogisch stafmedewerkers, coaches en leidinggevenden.


Wet Innovatie en Kwaliteit Kinderopvang

In de wet Innovatie en Kwaliteit Kinderopvang (IKK) is besloten dat werkgevers vanaf 1 januari 2018 moeten investeren in specifieke scholing voor babyopvang. Vanaf 2023 moeten alle beroepskrachten die met 0-jarigen werken over een diploma, certificaat of cijferlijst beschikken, waaruit blijkt dat specifieke scholing voor babyopvang is gevolgd die voldoet aan alle criteria. De training Werken met baby’s voldoet aan deze criteria.


De training wordt afgerond met een certificaat van het NJI.

Deze training bestaat uit 8 bijeenkomsten.

Pedagogisch medewerkers die werken met baby’s.

Inschrijven

Er is nog geen startdatum bekend. Wil je een seintje ontvangen als deze training weer van start gaat?


Trainer

Heb je vragen over deze training of ben je benieuwd of de training bij jou/jouw team past? Neem dan contact op met de adviseur of vraag trainingsadvies aan.


Vraag trainingsadvies aan