Webinar

Webinar 'Moeite met technisch lezen: de interventies?'

Je herkent het vast, wat je ook doet aan interventies en leeskilometers maken, er blijven kinderen die langzaam, haperend, radend, zoekend lezen , en/ of met onvoldoende woord- of letterbegrip. Het zijn allemaal variaties van ‘niet lekker tot lezen komen’. Leerlingen blijven daardoor soms hangen in hetzelfde leesniveau.

Wat werkt voor deze leerlingen?

Deze leerlingen hebben interventies nodig die passen bij het onderliggende leesprobleem. Maar hoe weet je wat dat onderliggende probleem is? Dat vraagt om een juiste analyse. Alles wat je ziet en hoort, kun je gebruiken om daar inzicht in te krijgen.

In het webinar ‘Moeite met technisch lezen: de interventies’ leer je hoe je komt tot een juiste analyse van het leesprobleem. Dat doen we onder andere door het oefenen met voorbeelden en geluidsfragmenten. We bespreken verschillende interventievormen die je kunt inzetten om leerlingen verder te helpen in hun leesvaardigheid.

Onderzoek en interventies

In het webinar wordt een schema behandeld, waarin je aan de hand van kenmerken van het leesprobleem een passende interventie kunt bepalen. Dit schema ontvang je na afloop van de webinar en kun je de volgende dag gebruiken in de klas.

Na het volgen van deze webinar:

  • heb je praktische handvatten om leesproblemen te analyseren.
  • heb je inzicht gekregen in de mogelijke leesproblemen en de bijpassende interventies.
  • heb je een handig schema gekregen wat je kunt gebruiken voor analyse en interveniëren.

Cedin werkt in de driehoek

Cedin is expert op het gebied van onderwijsadvies, jeugdhulp en dyslexie. Bij ons komen zorg en onderwijs samen in de driehoek kind-gezin-school. Wij betrekken altijd de omgeving van het kind. Bij leesproblemen is de betrokkenheid van ouders erg belangrijk.