Sterk praktijkgericht

Online of bij jou op school

Beschikbaar in heel Nederland

Deze pagina delen:

Met speciale aandacht voor het leren lezen aan kinderen met dyslexie


Een tijdje geleden was ik in een onderbouwgroep en rende er opeens een jongetje met een boekje naar de leerkracht toe. ‘Juf ik kan lezen’”, schreeuwde hij trots uit. Het was hem gelukt om zijn eerste woordjes te lezen.


Over dat ‘wonder’, van opeens kunnen lezen, gaat de training ‘Wat werkt bij technisch lezen?’.


In de training nemen we het hele leesproces (voorbereidend, aanvankelijk en voortgezet technisch lezen) onder de loep.

Vragen die we zullen beantwoorden, zijn:

 • Wat voor gedrag van jou als leerkracht werkt wel en wat werkt niet?
 • Welke toetsen moet je afnemen in de onderbouw?
 • Hoe kun je ouders bij het lezen inschakelen?
 • Wat doe je als kinderen het lezen niet oppikken?
 • Hoe kun je lezende kinderen in de onderbouw uitdagen?
 • Hoe en wanneer weet je of een kind mogelijk dyslectisch is?
 • Moet je in groep 6 nog wel technisch lezen en wat moet je dan met de kinderen doen?
 • Wat weten we over de effectiviteit van andere vormen van lezen, zoals duo- en tutor-lezen?
 • Wat kunnen we doen om kinderen gemotiveerder te laten stillezen?
 • Wat is gevarieerd stillezen en wat kan je daar mee in mijn klas?


Over de training

De training bestaat uit vier bijeenkomsten. Tijdens elk trainingsmoment krijg je een of meerdere huiswerkopdrachten mee, die je in de klas uitprobeert. Je bevindingen neem je weer mee als input naar de volgende bijeenkomst.

De training richt zich op de volgende 4 aspecten:

 • Grondige kennis van de theorie rondom technisch lezen en leesbevordering
 • Het verbeterenvan je instructievaardigheden
 • Het vergroten van de opbrengsten van het technisch lezen van jouw leerlingen
 • Het vergroten van leesplezier bij je leerlingen


Het leesproces bij dyslectische kinderen

In de laatste bijeenkomst gaan we specifiek in op het leesproces bij dyslectische kinderen. Hoe en wanneer weet je of een kind mogelijk dyslectisch is? En hoe kun je als leerkracht het beste een dyslectisch kind in de groep begeleiden? Er zal op micro-niveau gekeken worden naar het technisch decoderen bij dyslectische kinderen. De informatie wordt niet alleen vanuit de wetenschap gegeven, maar vooral ook vanuit de eigen ervaringen van de aanwezige adviseur als dyslexiebehandelaar in het onderwijs. Op deze manier proberen we zo goed mogelijk aan te sluiten bij de praktijk. We weten wat werkt!


Uitwisselen van kennis en ervaringen

Omdat iedereen ook zijn eigen specifieke vragen heeft, is er voldoende tijd en ruimte gereserveerd tijdens de training voor het uitdiepen van die vragen én het uitwisselen van kennis en ervaringen. De training is dus heel praktisch, waardoor je de inhoud ook daadwerkelijk kunt toepassen in je klassensituatie.


Resultaat

Aan het einde van de training heb je een koffer vol kennis, vaardigheden en ideeën voor in je klas rondom technisch lezen.

Deze training bestaat uit 4 bijeenkomsten van 2,5 uur.

Leerkrachten en intern begeleiders in het basisonderwijs.

Inschrijven

Er is nog geen startdatum bekend. Wil je een seintje ontvangen als deze training weer van start gaat?


Trainers

Heb je vragen over deze training of ben je benieuwd of de training bij jou/jouw team past?

Neem dan contact op met de adviseur of vraag trainingsadvies aan.


Vraag trainingsadvies aan