Sterk praktijkgericht

Online of bij jou op school

Beschikbaar in heel Nederland

Deze pagina delen:

Waar andere vormen van intervisie vaak problemen of lastige situaties nemen als basis, staat bij waarderende intervisie juist hetgeen gelukt is centraal. Het is een methode die bij uitstek geschikt is om een andere toon te zetten voor een intervisiesessie.


Door uit te gaan van energie, kracht en kansen bereiken de inbrenger en de hele groep sneller een perspectief op mogelijkheden, in plaats van onmogelijkheden. Deze aanpak komt vanuit de 'Appreciative Inquiry' oftewel het waarderend onderzoek, ontwikkeld door David Cooperrider.


Hoe werkt waarderende intervisie?

Waarderende intervisie is opgebouwd uit de volgende 6 stappen:


  1. Verkennen: het eens worden over het “bevestigende thema”, (de werkvraag) en over de inbreng van alle betrokkenen, waarbij geldt: degene die de vraag stelt, blijft verantwoordelijk voor het vervolg. Het bevestigend thema is de oorspronkelijke vraag, die we op een positieve manier verwoorden.
  2. Vertellen: de 'positieve kern' formuleren. Succesfactoren die in het verleden hebben geholpen om het bevestigende thema uit deze sessie in ieder geval gedeeltelijk te realiseren.
  3. Verbeelden: een beeld van de gewenste toekomst schetsen dat zo aantrekkelijk is dat acties vanzelfsprekend worden.
  4. Vormgeven: een overzicht maken van goede ideeën ten aanzien van mensen die kunnen worden benaderd en middelen die kunnen worden ingezet om de ideale situatie dichterbij te brengen.
  5. Verwezenlijken: een helder beeld krijgen van de eerste actie die helpt om de oorspronkelijke vraag behapbaar te maken, te beantwoorden of te nuanceren én om hiervoor vertrouwen en daadkracht te ontwikkelen.
  6. Verantwoorden: uitzoeken in hoeverre het gesprek de vraagsteller heeft geholpen om antwoord te vinden op de onopgeloste, actuele werkvraag waarmee de intervisie begon. Daarnaast: bevestigen van de opbrengsten en onderzoeken of de vraag nu ook werkelijk beantwoord is of verschoven, genuanceerd of irrelevant geworden.


Aan de hand van deze stappen doorloop je als intervisiegroep een proces om te komen tot gezamenlijke inzichten, succesfactoren en ontwikkelmogelijkheden.


In een praktische training leer je om je intervisie volgens bovenstaande stappen op te bouwen en effectief uit te voeren.


De training bestaat uit 3 bijeenkomsten van 2 uur.

Directeuren/schoolleiders, teamleiders, locatiecoördinatoren, (inval)leerkrachten, onderwijsassistenten.

Inschrijven

Er is nog geen startdatum bekend. Wil je een seintje ontvangen als deze training weer van start gaat?


Heb je vragen over deze training of ben je benieuwd of de training bij jou/jouw team past?

Neem dan contact op met de adviseur of vraag trainingsadvies aan.


Vraag trainingsadvies aan