Sterk praktijkgericht

Online of bij jou op school

Beschikbaar in heel Nederland

Deze pagina delen:

Anders in gesprek met leerkrachten.

Het waarderende gesprek is een krachtig instrument voor positieve verandering, het geeft je mogelijkheden om waardevolle gesprekken met medewerkers te creëren. Dat doe je door te focussen op wat werkt en door toekomstgerichte doelen te stellen. Deze gesprekken gaan over de sterktes en talenten van leerkrachten en leggen de focus op mogelijkheden. Hiermee zorg je voor het welbevinden van je medewerkers en zet je mensen in hun kracht.


Een ontwikkelingsgericht gesprek

Je wilt dat een gesprek met leerkrachten aanzet tot verbetering, verandering en eigenaarschap. De kracht van het gesprek en het stellen van de juiste vragen is hierbij enorm belangrijk. De juiste vragen zetten aan tot nieuwe ideeën en dat geeft energie! Het creëert eigenaarschap en je bereikt dat leerkrachten gaan handelen zonder dat ze iets gevraagd wordt. Dit klinkt wellicht eenvoudig, maar de kracht van een goede vraag is essentieel. Ook in lastige situaties. Hoe maak je lastige zaken op een waarderende manier bespreekbaar? Het antwoord is waarderend onderzoek, ook wel appreciative inquiry. De onderlegger van het waarderende gesprek.


Over het webinar

Dit webinar gaat over het nut, de aanpak en het resultaat van het voeren van waarderende gesprekken binnen de school. Tijdens het webinar gaan we in op de volgende onderwerpen:

  • De theorie achter Waarderend Onderzoek.
  • Hoe je deze theorie toepast in de gesprekken met je medewerkers.
  • Het (belang van) stellen van goede vragen.
  • Handvatten voor moeilijke gesprekken.


Je ontvangt extra:

  • Een handig overzicht met voorbeeldvragen die je kunt stellen.
  • Het uitgewerkte model van de 4 dimensies van Waarderend Onderzoek.
  • De probleemboom, een tool om in gesprek te gaan met medewerkers die in problemen blijven denken.


Dit webinar is bedoeld voor: schoolleiders, adjunct-directeuren en intern begeleiders die ook gesprekken voeren met medewerkers.


Inschrijven

Online (Teams)
27 september 2022

Meer info & prijs

Inschrijving gesloten

Online (Teams)
27 oktober 2022

Meer info & prijs

Online (Teams)
21 november 2022

Meer info & prijs

Trainer

Heb je vragen over dit webinar of ben je benieuwd of de webinar bij jou/jouw team past? Neem dan contact op met de adviseur of vraag trainingsadvies aan.


Vraag trainingsadvies aan