Sterk praktijkgericht

Online of bij jou op school

Beschikbaar in heel Nederland

Deze pagina delen:

Het vergroten van de algemene didactische kennis en de vakspecifieke kennis

In de praktijk werken onderwijsassistenten / klassenassistenten regelmatig met groepjes leerlingen met een specifieke onderwijsbehoefte. Het is dan nodig om te weten hoe je zo’n begeleidings- of instructiemoment kunt structureren zodat leerlingen optimaal profiteren. Deze training gaat in op de algemene didactische kennis en op vakspecifieke kennis rond rekenen en/of taal.


Over de training

Het aanbod voor onderwijsassistenten bestaat uit twee trainingen die je los van elkaar kunt volgen:

 • Rekenen: algemene en vakspecifieke kennis
 • Taal: algemene en vakspecifieke kennis


Algemene pedagogische kennis

Het onderdeel algemene pedagogische kennis gaat in op het consequent omgaan met basisregels, basiscommunicatie en het geven van bevestigende positieve feedback. Je leert meer over groepsaansturing en de manier waarop je ervoor kunt zorgen dat je leerlingen taakgericht houdt. De algemene didactische kennis wordt versterkt op de volgende onderdelen: 

 • EDI, doelen bespreken en voorkennis activeren
 • Presenteren (modelen)
 • Leerlingen onder begeleiding laten oefenen
 • Samenwerking en afstemming met de leerkrachtVerdieping Rekenen

Om leerlingen te helpen hun rekenvaardigheid te vergroten is het van belang onderscheid te maken tussen rekenbegrip en rekensnelheid.


Rekenbegrip

Als het gaat om het begrip van leerlingen, is het van belang globaal zicht te hebben op de leerlijnen: wat moeten leerlingen in de onder-, midden- en bovenbouw aan rekenvaardigheden leren? Daarnaast zijn kennis hebben van en het kunnen gebruiken van het handelingsmodel en het drieslagmodel van grote didactisch waarde. Het handelingsmodel helpt onderwijsassistenten begrip bij leerlingen te vergroten door niet alleen op formeel niveau met ‘sommetjes’ te werken, maar ook vertalingen naar schematische, visuele of concrete representaties te maken. Het drieslagmodel is een strategie om leerlingen te helpen contextopgaven op te lossen.


Rekensnelheid

Als het om rekensnelheid gaat (automatiseren/memoriseren) heb je kennis nodig van aspecten die kinderen kunnen helpen om vaardigheden in te slijpen. Het gaat dan om hoogfrequent en gevarieerd oefenen.


Over Verdieping Taal

Om goed te kunnen communiceren is een goede taalbeheersing essentieel. Bij taal maken we een onderscheid in mondeling ( spreken en luisteren) en schriftelijk ( schrijven en lezen) taalgebruik. Deze vier aspecten van taalonderwijs zijn nauw met elkaar verbonden.


Woordenschat

De overkoepelende vaardigheid die bij taalonderwijs belangrijke rol speelt is woordenschat. Als je woordenschat tekort schiet, is dat voor alle aspecten van taal een belemmering. Deze training gaat in op het belang van woordenschat en geeft je handvatten om leerlingen te ondersteunen die een zwakke woordenschat hebben.

Daarnaast zoomt de training in op spelling, technisch lezen en begrijpend lezen. Hoe kun jij (groepjes) kinderen op deze gebieden extra ondersteunen? Je krijgt in deze training een rugzak vol kennis, ideeën en tips die jou helpen om kinderen zo optimaal mogelijk te kunnen begeleiden.

Bijeenkomst 1

 • Algemene opbouw leerlijnen rekenen
 • Rekenmodel 1: het hoofdfasemodel
 • Het belang van automatiseren
 • Kennis over het rekenmuurtje
 • Praktijkopdracht

 

Bijeenkomst 2

 • Terugkoppeling opdracht rekenmuurtje
 • Rekenmodel 2: handelingsmodel
 • Rekenmodel 3: het 3-slagmodel bij contexten
 • Het belang van modelen
 • Praktijkopdracht

 

Bijeenkomst 3

 • Terugkoppeling opdracht rekenmodellen
 • Herhaling en verdieping rekenmodellen
 • Instructie (EDI) en gevarieerde werkvormen
 • Rekenbeleving en feedback
 • Samenwerken met de leerkracht


In de praktijk werken onderwijsassistenten / klassenassistenten regelmatig met groepjes leerlingen met een specifieke onderwijsbehoefte. Het is dan nodig om te weten hoe je zo’n begeleidings- of instructiemoment kunt structureren zodat leerlingen optimaal profiteren. Deze training gaat in op de algemene didactische kennis en op vakspecifieke kennis rond taal. We zoomen in op spelling, begrijpend lezen en technisch lezen.


Bijeenkomst 1 - Spelling

 • Effectieve instructie met EDI
 • De auditieve benadering van spelling
 • De vijfstappendidactiek
 • Begeleiden van kinderen met specifieke problemen
 • Inzetten van gevarieerde werkvormen
 • Praktijkopdracht


Bijeenkomst 2 - Begrijpend lezen

 • Wat werkt bij begrijpend lezen
 • Modelen en ‘hardop denken’
 • Effectieve didactiek bij begrijpend lezen
 • Begeleiden van kinderen met specifieke problemen
 • Inzetten van gevarieerde werkvormen
 • Het geven van feedback aan kinderen
 • Praktijkopdracht

 

Bijeenkomst 3 - Technisch lezen

 • Effectieve didactiek bij technisch lezen
 • Begeleiden van kinderen met specifieke leesproblemen
 • Differentiëren tussen goede en zwakke lezers
 • Inzetten van gevarieerde werkvormen
 • Het geven van feedback aan kinderen
 • Praktijkopdracht

Beide trainingen bestaan uit 3 bijeenkomsten van 2,5 uur.

Onderwijsassistenten in het basisonderwijs.

Inschrijven

Er is nog geen startdatum bekend. Wil je een seintje ontvangen als deze training weer van start gaat?


Heb je vragen over deze training of ben je benieuwd of de training bij jou/jouw team past?

Neem dan contact op met de adviseur of vraag trainingsadvies aan.


Vraag trainingsadvies aan