Sterk praktijkgericht

Online of bij jou op locatie

Beschikbaar in heel Nederland

Deze pagina delen:

Vversterk is het landelijk programma voor kwaliteitsverhoging van voor- en vroegschoolse educatie. Het programma draait al sinds 2006, en met succes! Er blijkt nog steeds vraag naar de scholing Vversterk! Volgens de nieuwe richtlijnen van de GGD moeten niet geschoolde medewerkers vanaf januari 2018 minimaal 12 dagdelen VVE scholing volgen. Cedin biedt daarom de 8 Basismodules aan en ter aanvulling 4 Verdiepingsmodules van Vversterk.


Over de training

Vversterk is praktijkgericht, dat betekent kennisverwerven door: het bespreken van situaties op de werkvloer, te werken aan concrete praktijkopdrachten, met andere deelnemers te oefenen en ervaringen uit te wisselen. Uiteraard ontbreekt de theorie niet, maar hierbij wordt wel een directe relatie gelegd met de praktijk. Het programma van de 12 bijeenkomsten dat we aanbieden bestaat uit de basistraining van 8 modules met aansluitend 4 verdiepingsmodules.


Modules van de basistraining

Bij de basistraining Vversterk gaat het om de volgende modules:

1.   Nederlandse VVE-programma’s en de Taallijn

2.   Taalontwikkeling en rekenen/wiskunde

3.   Sociaal- emotionele ontwikkeling ( basis )

4.   Sensomotorische ontwikkeling ( basis )

5.   Ouderbetrokkenheid ( basis )

6.   ICT en multimedia ( basis )

7.   Overgang van voorschool naar basisschool

8.   Coaching op de werkvloer: collegiale consultatie


Module 1

Deze module heeft een hoog informatiegehalte. Wat is VVE? Wat kennen en kunnen kinderen in die leeftijdgroep? Welke houding en vaardigheden zijn er nodig om de ontwikkeling van kinderen te stimuleren? Wat zijn kenmerken van goede VVE-programma’s en van de Taallijn?


Module 2 t/m 7

Deze modules hebben allemaal dezelfde structuur. Ze beginnen met een introductie gekoppeld aan het thema, gevolgde door theorie. De theorie wordt afgewisseld met opdrachten, waarin met de nieuwe informatie en didactische aanpakken wordt geoefend. De modules worden afgesloten met een implementatie en evaluatie van de bijeenkomst.


Module 8

Het doel van de laatste module van de Basistraining is deelnemers te helpen om de verworven inzichten en vaardigheden breder in te voeren in de instelling waar zijn werken. En om het geleerde over te brengen aan collega’s.


Verdiepingsmodules

Bij het scholingspakket ‘de Verdieping’ gaat het om de volgende modules:

Voor medewerkers van peuterspeelzalen en kinderdagverblijven:

1. Observeren

2. Sociaal – emotionele ontwikkeling ( verdieping )

3. Sensomotorische ontwikkeling ( verdieping )

4. Ouderbetrokkenheid ( verdieping )

De basistraining bestaat uit 8 modules. Aansluitend kun je 4 verdiepingsmodules volgen.


Medewerkers van peuterspeelzalen en kinderdagverblijven.

Inschrijven

Er is nog geen startdatum bekend. Wil je een seintje ontvangen als deze training weer van start gaat?


Trainer

Heb je vragen over deze training of ben je benieuwd of de training bij jou/jouw team past?

Neem dan contact op met de adviseur of vraag trainingsadvies aan.


Vraag trainingsadvies aan