Incompany training

Uk en Puk

Uk en Puk is een uniek programma voor kindercentra. Met activiteiten voor kinderen van nul tot vier jaar in horizontale én verticale groepen. Speels, verrassend en heel natuurlijk stimuleert het de brede ontwikkeling van baby’s, dreumesen en peuters. Als je binnen jouw kindercentrum op verantwoorde wijze vorm wilt geven aan VVE, dan is Uk en Puk een uitstekende keuze!


Uitgangspunten

Uk en Puk hanteert de volgende uitgangspunten:

 • Volgen van het dagritme van het kindercentrum.
 • Werken aan de ontwikkeling van spraak, taal, motoriek, sociaal- emotionele en zintuiglijke vaardigheden en de eerste rekenprikkels.
 • Creëren van een uitdagende speel- en leeromgeving.
 • Aansluiten bij het kind.
 • Bieden van een doorgaande ontwikkelingslijn.
 • Aansluiten bij Pedagogisch kader kindercentra nul tot vier jaar.


In een gesprek met een gespecialiseerde onderwijsadviseur bespreek je een traject op maat. Hieronder vind je enkele suggesties.


Trainingsmogelijkheden Uk en Puk


Instapcursus

Eénjarig traject bestaande uit:

 • vijf trainingsbijeenkomsten
 • twee consultaties per persoon


Inhoud

 • kennismaking Uk en Puk
 • de betekenisvolle speel-, leeromgeving
 • sociale ondersteuning
 • motorische en zintuiglijke ontwikkeling
 • spraak-, taalontwikkeling


Na afloop ontvang je een bewijs van deelname.


Training

Eénjarig traject bestaande uit:

 • een quickscan
 • negen trainingsbijeenkomsten
 • drie consultaties per persoon


Inhoud

 • kennismaking Uk en Puk
 • de betekenisvolle speel-, leeromgeving
 • sociale ondersteuning
 • motorische en zintuiglijke ontwikkeling
 • spraak-, taalontwikkeling
 • planning en organisatie
 • sociaal-emotionele onwikkeling
 • observeren
 • rekenprikkels


Na afloop ontvang je een certificaat van Cedin.


Gecertificeerde VVE-training

Tweejarig traject bestaande uit:

 • een quickscan
 • twaalf trainingsbijeenkomsten
 • vier consultaties per persoon


Inhoud

 • kennismaking Uk en Puk
 • planning en organisatie
 • motorische en zintuiglijke ontwikkeling
 • speel-, leeromgeving
 • themahoeken
 • spraak-, taalontwikkeling
 • woordenschatontwikkeling
 • werken met boeken
 • sociaal-emotionele ontwikkeling
 • observeren
 • ouderbetrokkenheid
 • rekenprikkels


Voorwaarden

 • twee gekwalificeerde leidsters per groep
 • leidsters tenminste vier dagdelen aanwezig
 • kinderen tenminste drie dagdelen


Na afloop ontvang je het CED-certificaat (VVE- certificering).