Sterk praktijkgericht

Online of bij jou op school

Beschikbaar in heel Nederland

Deze pagina delen:

Onderwijs aan nieuwkomers is dynamisch en uitdagend. De leerlingen verschillen enorm in achtergrond en onderwijservaring. Het afstemmen van onderwijsaanbod op de specifieke behoeften van NT2 leerlingen vraagt om specifieke kennis en vaardigheden.


In deze training werken we vanuit de cyclus van HGW (handelingsgericht werken). De fasen van HGW geven houvast bij het signaleren van de specifieke onderwijsbehoeften van NT2-leerlingen, het stellen van doelen en het samenstellen van het aanbod. Per fase worden kennis en vaardigheden m.b.t. NT2-onderwijs besproken en geoefend.


De inhoud van de training kan verdeeld worden over 4 bijeenkomsten van 3 uur of over 6 bijeenkomsten van 2 uur. Het is mogelijk om, ter ondersteuning van de fasen plannen en uitvoeren groepsconsultaties en feedbackgesprekken toe te voegen.

Inhoud:

 • Voorkennis omtrent meertalig opgroeien, taalontwikkeling, NT2 versus vreemde taal;
 • School- en persoonlijke visie op NT2 en
 • meertaligheid/anderstaligen;
 • Uitgangspunten van HGW;
 • Leerling in beeld brengen: intake en beginmeting. Relevante
 • achtergrondinformatie en mogelijke toetsinstrumenten om onderwijservaring en
 • leervermogen in beeld te brengen;
 • NT2-leerlijnen en doelen kiezen;
 • NT2-didactiek;
 • Interventie-mogelijkheden die aansluiten op onderwijsbehoeften
 • van NT2-leerlingen;
 • Kennis/overzicht van bestaande NT2-materialen;
 • Lesmaterialen taal en rekenen NT2-proof maken;
 • Uitvoeren (kijkwijzer);
 • Monitoren, toetsen en interpreteren van resultaten.

Het doel van de teamtraining is dat het team op de hoogte is van nieuwe visies en kennis t.a.v. meertaligheid en NT2-onderwijs en praktische handvatten krijgt voor een betere doorgaande leerlijn en een effectief aanbod gericht op de taalverwerving. Het maakt daarbij niet uit of de deelnemer lesgeeft aan een volledige groep nieuwkomers of enkele NT2-leerlingen in de groep heeft.


WORKSHOPS OF TRAINING OP MAAT MET ONDERWERPEN UIT DE TEAMTRAINING NT2 & HGW

Het is mogelijk om één of meerdere workshops aan te vragen afgestemd op uw specifieke vraag. Zie voor de mogelijke onderwerpen voor een workshop onder inhoud van Teamtraining NT2 & HGW.


CONSULTATIEVE BEGELEIDING NT2 GERICHT OP ZORG EN/OF ONDERWIJSAANBOD

Regelmatig benaderen intern begeleiders (IB’ers) of leerkrachten ons met gerichte vragen over NT2-leerlingen bij hun op school. Het betreffen zowel onderwijskundige vragen, over de taalverwerving, begeleiding en het beter afstemmen van onderwijsaanbod) als vragen over sociaal emotionele zaken zoals Trauma. Maar ook geregeld komen intelligentie-vraagstukken of de verwijzingen naar het VO aan de orde. Cedin heeft NT2-specialisten die uw specifieke vragen kunnen beantwoorden. Zij kijken graag mee en geven praktische tips en adviezen waarmee de IB’er en of de leerkracht aan het werk kan. Je krijgt praktische tips en adviezen waarmee de leerkracht in de groep aan het werk kan.

De basistraining bestaat uit 4 bijeenkomsten van 3 uur of 6 bijeenkomsten van 2 uur.

Leerkrachten die werkzaam zijn in het basisonderwijs of in een internationale schakelklas (ISK).

Inschrijven

Er is nog geen startdatum bekend. Wil je een seintje ontvangen als deze training weer van start gaat?


Trainer

Heb je vragen over deze training of ben je benieuwd of de training bij jou/jouw team past?

Neem dan contact op met de adviseur of vraag trainingsadvies aan.


Vraag trainingsadvies aan