Incompany training

TandemPLUS: Van knellend naar Passend Onderwijs

Het aanbod TandemPLUS van Cedin sluit aan op de Tandem-Driedaagse. Opnieuw staat centraal de opdracht van directeur en intern begeleider om leraren prettig te laten werken. Nieuw is de kans om binnen je eigen school, samen met de docent van de cursus, te kijken naar obstakels die verhinderen dat het onderwijs past.


Deze obstakels in beeld gebracht: er wordt een analyse van gemaakt; er worden haalbare plannen opgesteld. En dat gebeurt steeds op basis van kennis, ervaring en gezond verstand; met een oplettende blik richting de waan van de dag. Waar nodig gebeurt dit uiteraard met inbreng van het team.

Moeten er knopen worden doorgehakt over taboes, heilige huisjes en dilemma’s, dan is dat om ruimte te maken voor een team dat, gesteund door een doelgericht tandem, zich wil inzetten voor onderwijs dat past.


Over de cursus

Tijdens deze cursus gaat het tandem, bestaande uit een directeur en een intern begeleider, wederom samen op expeditie om de onderwijsontwikkeling van de school effectief en positief in te richten. Hun vertrekpunt hiervoor is de uitkomst van de Tandem-Driedaagse. Is er na de Tandem-Driedaagse bijvoorbeeld een probleem onopgelost gebleven? Dan wordt dat probleem aangepakt tijdens TandemPLUS. Is er juist een ontwikkelvraag blijven liggen? Dan wordt daar verdieping aan gegeven.


Aan de slag met TandemPLUS

De eerste stap van TandemPLUS  is een intake: een voorbereidend gesprek tussen de Cedin-adviseur, het tandem en vertegenwoordigers van het team.


Na de intake volgt ‘de werkdag’, een reguliere dag op de school. Samen met de directeur, intern begeleider en vertegenwoordigers wordt op die dag uitgediept wat voor de komende jaren de mogelijkheden, grenzen en wensen van de school zijn. Dit mondt uit in praktische werkafspraken en een duidelijke omschrijving van het onderwijs nú en de gewenste, meerjarige ontwikkeling daarvan.


De tandem gaat vervolgens niet zelf actief aan de slag met die ontwikkeling: zij geven het team van leerkrachten op dit punt de ruimte om hun kennis en ervaring in te zetten. Door het team zowel bij de planfase als de uitvoering aan te spreken op hun kennis, ervaring en eigenaarschap ontstaat een plan dat echt ‘gedragen’ wordt.


Het team kan voor de gewenste onderwijsontwikkeling altijd de intern begeleider als klankbord benaderen. Deze werkwijze van onderwijsontwikkeling voltrekt zich hierdoor in maar 2 tot 3 fasen:


  1. ruwe schets
  2. nadere invulling
  3. definitieve vaststelling


In aanvulling op de werkdag komen de betrokken partijen weer samen voor een voortgangsgesprek. Bij tussentijdse vragen kan de tandem bij Cedin terecht voor consultatie per mail.


Overzicht bijeenkomsten

Bijeenkomst 1: voorbereidend gesprek (1 dagdeel)

Bijeenkomst 2: werkdag (2 dagdelen)

Bijeenkomst 3: voortgangsgesprek (1 dagdeel)