Cursus

Tandem-Driedaagse: leiderschap, management en cultuur

Driedaagse cursus voor het tandem: directeur en intern begeleider. “We weten nu allemaal wat er op ons bordje ligt. De lijnen zijn duidelijk. We komen niet meer in elkaars vaarwater.Het tandem van directeur en intern begeleider kan een energieke samenwerking tot stand brengen tussen teamleden, hoe sterk ze ook in leeftijd, ervaring, mensbeeld, persoonlijkheid en ambitie van elkaar verschillen. Vroeg signaleren, op tijd bijsturen, corrigeren met behoud van de relatie, goed voorbereid zijn op spanningen tussen volwassen begint na de laatste cursusdag. Samen als tandem aan de slag? In deze cursus driedaagse leer je als tandem alles over leiderschap, het oplossen van dilemma’s en de invloed van cultuur.


Inhoud per bijeenkomst

Directeur en intern begeleider willen graag werken aan een energiek team. Met voorbeeldgedrag en goede gesprekken legt u daar als tandem een solide basis voor.


Op de eerste dag worden de volgende losse punten stevig met elkaar verbonden:

 • teamspirit
 • beroepsernst
 • gelijkvloersheid
 • warme aanwezigheid
 • hiërarchie
 • prestatiedruk
 • regels
 • handhaving
 • gesprekken voeren met open vizier
 • evalueren met open mind
 • elkaar uitnodigen en stimuleren


Door het samenbrengen van deze punten in een matrix, kunt u snel de oorzaken van ongewenste ontwikkelingen vaststellen en collega’s die afspraken of adviezen naast zich neerleggen, bijsturen.

Een teamlid wijkt af van afspraken met de directeur. Een ander negeert de aanbevelingen van de intern begeleider. Beiden doen dit zonder enige vorm van overleg. En ze doen het vaker.


Het tandem heeft na bijeenkomst 1 een matrix in handen, die van pas komt om collega’s bij te sturen die afspraken of adviezen naast zich neerleggen. Tijdens bijeenkomst 2 analyseert u als collega’s bestaande dilemma’s binnen uw school.


 • Zijn het er veel?
 • Hoe zijn ze ontstaan?
 • Hoe kunnen we ze doorbreken?
 • Wat moet ons plan van aanpak zijn?


Analyse en plan van aanpak worden gekoppeld aan een methode waarmee u collega’s aanspreekt als dat nodig is. Het is een stap-voor-stap aanpak. Gaat u iets vragen? Iets bepraten? Nee zeggen? Kritiek weerleggen die u ontvangt?


Kenmerkend voor bijeenkomst 2 is een benadering die, zowel voor uzelf als uw collega zonder gezichtsverlies en met behoud van de relatie kan worden uitgevoerd. Als tandem leert u beheerst escaleren en elkaar daarin coachen.

Voor iedere directeur en intern begeleider is omgaan met grote gevoelens als angst, boosheid en verdriet een standaardsituatie.


Teamleden, ouders en opvoeders kunnen uit balans raken. En dat gebeurt ook. Hun emoties kunnen de rust verstoren die nodig is om prettig te werken en lekker te kunnen leren. U als tandem goed voorbereiden op de momenten waar emoties de redelijkheid overnemen, is het halve werk. Tijdens bijeenkomst 3 ontwikkelt ieder tandem drie documenten:


 • een cultuurscan
 • een knelpuntenlijst
 • een escalatieformulier

Tijdens bijeenkomst 3 komen zeven voorspelbare patronen aan de orde die een rol kunnen spelen bij een emotioneel conflict en die u kunt gebruiken op momenten als u ‘door de pijngrens gaat’. Door deze documenten te gebruiken en kennis te hebben over het emotioneel conflict zorgt u ervoor dat u als tandem stevig in het zadel zit!


Oud-deelnemers over de Tandem-Driedaagse

“Het is een waardevolle cursus geweest. De afbakening tussen de rollen: teamlid, intern begeleider en directeur zijn nu absoluut helder.

De leraar is verantwoordelijk voor goed onderwijs. De intern begeleider heeft een adviserende rol, adviseert uitsluitend op verzoek en oordeelt niet. Als directeur word ik alleen ingeschakeld als het niet anders kan. En dat is nog maar zelden.

We weten nu allemaal wat er op ons bordje ligt. De lijnen zijn duidelijk. We komen niet meer in elkaars vaarwater.”

Mark Woltman, Openbaar Onderwijs Emmen

 

“Samen op de tandem, als directeur en Ib-er, was voor ons een eyeopener! Het oer-conflict van het onderwijs herkennen en erkennen is gewoon waardevol. De dilemma’s binnen een school bespreken? Dat doe je binnen je team!

En afspraken maken? Dat kan in 7 regels, meer is echt niet nodig.” 

Jitske Cats en Geert Braaksma, CBO De Greiden

 

“De Tandem-Driedaagse die Nicole en ik hebben gevolgd was leerzaam en prettig.

De ontspannen wijze van lesgeven, de humoristisch confronterende manier van doen. Ik heb het meest geleerd van het woord beroepsernst en ook van de regels die je nodig hebt om een team draaiende te houden.

En het belang van een goede en duidelijke relatie met ouders.”

Diane Duin, Stichting Leerzaam West Friesland