Taalstiper

Begeleiding

Sterk praktijkgericht

Voor basisscholen in Fryslân

Kwalitatief meertalig onderwijs

Deze pagina delen:

Door het Taalplan Frysk 2030 zijn steeds meer scholen bezig om het Fries een plek te geven in het onderwijsaanbod. Cedin en SFBO helpen leerkrachten hierbij als zij het Fries nog niet zo goed beheersen of zich onzeker voelen. Dat doen we vanaf groep 3 met de inzet van een Taalstiper. Voor de onderbouwgroepen is dit een memmetaalsprekker.


Wat is een Taalstiper?

Een Taalstiper heeft een gedegen didactische achtergrond en ondersteunt leerkrachten vanaf groep 3 bij het verzorgen van Fries als vak en/of het toepassen van Fries als voertaal bij andere vakken.


De Taalstiper is 20 weken aaneengesloten een dagdeel per week bij jullie op school. Hoe we de tijd per groep indelen bepalen we in onderling overleg. De Taalstiper spreekt consequent Fries in de groep, voert lesactiviteiten uit en doet suggesties voor activiteiten, (leer)materiaal en sites. Zo worden niet alleen de leerlingen maar ook leerkrachten ondergedompeld in de Friese taal. Jullie leren elkaar hierdoor beter te begrijpen, jullie woordenschat wordt uitgebreid en jullie hoeven niet bang te zijn om je te uiten in het Fries. In de loop van het traject neemt de leerkracht de activiteiten Fries steeds vaker over en krijgt de Taalstiper meer een coachende rol. Leerkrachten kunnen dus uiteindelijk zélf aan de slag om het Fries een plek te geven in zijn of haar onderwijs.


De rol van Cedin en het SFBO

Wij begeleiden de Taalstiper bij jou op school. We leggen contact tussen Taalstipers en school en zorgen voor materiaal en inspiratie.

Inschrijven

Wil je Taalstiper worden of wil je ook een Taalstiper op je school? Neem dan contact op met één van onze adviseurs.

Cursusleiders

Bernadet de Jager

Regiomanager / Projectleider Frysk en meartaligens
06 – 127 406 38Meer weten over Bernadet de Jager?

Elly Attema

Onderwijsadviseur Sintrum Frysk en MeartaligensMeer weten over Elly Attema?