Sterk praktijkgericht

Online of bij jou op school

Beschikbaar in heel Nederland

Deze pagina delen:

Er zijn meerdere aspecten die de kwaliteit van de VVTO-lessen beïnvloeden. Eén van de aspecten is de kwaliteit van de leerkracht. Het gaat dan niet alleen om de didactische vaardigheden, maar ook om het niveau waarop de leerkracht zelf de vreemde taal spreekt. Zeker wanneer het didactisch principe ‘doeltaal is voertaal’ wordt gehanteerd, doet het niveau van de leerkracht er toe. Ook wanneer er een vorm van CLIL wordt gegeven is de taalbeheersing van de leerkracht invloedrijk.


Scholen die gecertificeerd VVTO willen worden, worden geacht te voldoen aan de VVTO-standaard. De VVTO-standaard vraagt van leerkrachten een minimale beheersing van de taal op niveau B2. Cedin heeft een samenwerking met het Language Centre van NHL Stenden. Zij verzorgt cursussen voor leerkrachten op verschillende niveaus. Het betreft hier het Engels.


Over de training

Leerkrachten vertrouwen en ideeën geven om Engels in de klas te gebruiken.


Bekijk hieronder de taaltrainingen voor leerkrachten en docenten:

Je bent basisschoolleerkracht en wilt graag meer en beter Engels gebruiken in je lessen. Deze training geeft je handvatten en ideeën om dit belangrijke lesonderdeel te gebruiken in uw lessen.

NHL Stenden Language Centre biedt een praktijkgerichte training Classroom English, waardoor kinderen spelenderwijs Engels leren. In de training gaan we in op de beginselen van hoe kinderen een tweede taal leren. Daarnaast frist je je kennis van de Engelse taal op. Je maakt kennis met hoe het Engels verwerkt kan worden in de basisschoolvakken door Content and Language Integrated Learning (CLIL) en Building Learning Power.


Meer weten of aanmelden?

Kijk hier voor meer informatie en aanmelden of neem contact op met Tineke van der Velde, 06-15319873 / languagecentre@nhlstenden.com

Je bent basisschoolleerkracht en wilt graag meer en beter Engels gebruiken in je lessen. NHL Stenden Language Centre biedt een gecombineerde training aan van Cambridge Preliminary English (taaltraining) samen met de praktijkgerichte training Classroom English:


Cambridge Preliminary English (A2 start / B1 eindniveau)

Er wordt gewerkt aan alle taalvaardigheden: reading, writing, listening en speaking om een niveauverhoging in de Engelse taal te bewerkstelligen. De training wordt afgesloten met een Cambridge examen, waardoor een internationaal erkend certificaat kan worden behaald.


Classroom English

Hierbij wordt gebruik gemaakt van diverse technieken in de vorm van workshops en discussies. Tijdens de training gaan we in op de beginselen van hoe kinderen een tweede taal leren. Je maakt kennis met hoe het Engels verwerkt kan worden in de basisschoolvakken door Content and Language Integrated Learning (CLIL).


Meer weten of aanmelden?

Kijk hier voor meer informatie en aanmelden of neem contact op met Tineke van der Velde, 06-15319873 / languagecentre@nhlstenden.com

Certificate of English Language Teaching – Primary (CELT-P) is voornamelijk een ONLINE training met aanvullende lessen voor leerkrachten uit het basisonderwijs, die Engels doceren aan groep 3 t/m groep 8. De training is een door Cambridge English opgezette training, uitgevoerd door NHL Stenden, bedoeld om de leerkracht het vertrouwen te geven om:


  • goede lessen Engels te verzorgen volgens het curriculum
  • het geleerde toe te passen in de klas
  • het lesgeven in Engels te verbeteren
  • Daarnaast zal ook de eigen taalkennis opgefrist worden. De voertaal is Engels, zowel online als ook tijdens de bijeenkomsten.


Meer weten of aanmelden?

Kijk hier voor meer informatie en aanmelden of neem contact op met Tineke van der Velde, 06-15319873 / languagecentre@nhlstenden.com

Je bent basisschoolleerkracht en wilt graag meer en beter Engels gebruiken in je lessen. NHL Stenden Language Centre biedt hiervoor een Cambridge taaltraining, genaamd Cambridge First.


Er wordt gewerkt aan alle taalvaardigheden: reading, writing, listening en speaking om een niveauverhoging in de Engelse taal te bewerkstelligen. De training wordt afgesloten met een Cambridge First examen, waardoor een internationaal erkend certificaat kan worden behaald.


Meer weten of aanmelden?

Kijk hier voor meer informatie en aanmelden of neem contact op met Tineke van der Velde, 06-15319873 / languagecentre@nhlstenden.com

De training Cambridge Engels is een 26-weekse training, waarbij de taalvaardigheden Speaking, Listening, Reading, Writing en Use of English op eigen niveau aan de orde komen.


Afhankelijk van je intake word je ingedeeld bij een van de Cambridge English trainingen:


• Cambridge English: B1 Preliminary

• Cambridge English: B2 First

• Cambridge English: C1 Advanced

• Cambridge English: C2 Proficiency

• Cambridge Business English B1, B2, C1


Alleen als je training aansluit op jouw taalniveau, boek je actief voortgang. Vandaar dat NHL Stenden voorafgaand een intake (schriftelijk en mondeling) houdt om je instapniveau te bepalen.


Tijdens de Cambridge taaltrainingen word je getraind in de vaardigheden die ook getoetst worden op het examen: Reading, Writing, Listening, Speaking Skills, Use of English. Je leert effectief communiceren in het Engels op zowel sociaal als ook professioneel niveau. Daarnaast leer je om in het Engels helder, gestructureerd en gedetailleerd te schrijven.


Meer weten of aanmelden?

Kijk hier voor meer informatie en aanmelden of neem contact op met Tineke van der Velde, 06-15319873 / languagecentre@nhlstenden.com


Inschrijven

Neem contact op met Tineke van der Velde, NHL Stenden.


Telefoon: 06-153 198 73

E-mail: languagecentre@nhlstenden.com

Er is nog geen startdatum bekend. Wil je een seintje ontvangen als deze training weer van start gaat?


Heb je vragen over deze training of ben je benieuwd of de training bij jou/jouw team past?

Neem dan contact op met de adviseur of vraag trainingsadvies aan.


Vraag trainingsadvies aan