Incompany training

Startblokken

Een pedagogisch werkplan voor de brede ontwikkeling van kinderen in de kinderopvang en peuterspeelzaal.


Startblokken ondersteunt de ontwikkeling van baby, peuter en jonge kleuter optimaal. Het is een landelijk erkend werkplan en bevat een uitgewerkte visie voor opvoeding, vorming en onderwijs voor jonge kinderen ( 0 – 7 jaar ). Jonge kinderen leren vooral door ZELF actief te zijn, te spelen, te handelen en te praten.


Kenmerken van Startblokken:

 • Spel als basis van de ontwikkeling
 • Meer dan alleen woordenschat en taal
 • Volwassene geeft sturing door zelf mee te doen
 • Doelgerichte en planmatige aanpak
 • Betekenisvolle activiteiten uit de echte wereld
 • Leidsters/leerkrachten handelen bewust tijdens dagelijkse activiteiten
 • Gesprekjes en samen op verhaal komen
 • Samenhang in activiteiten binnen een thema
 • Ouders betrekken
 • Samenwerken op de groep


Over de training

Deze training bestaat uit een cursus van 12 bijeenkomsten en heeft als doel dat medewerkers redeneren en werken vanuit betekenisvol handelen van kinderen. De training is gericht op:

 • Visie op ontwikkeling kinderen
 • Contact en interactie
 • Uitdagende inrichting binnen/buiten
 • Betekenisvolle activiteiten
 • Spel/spelen
 • Constructie en werken met boeken/verhalen
 • Contact ouders
 • Samenwerken
 • Observeren en registreren


Bijeenkomsten

 • 12 bijeenkomsten van 3 uur
 • optioneel: 3 consultaties per persoon
 • 2 x afstemming met de organisatie


Deelnemers houden een portfolio bij. Na afloop van de training ontvangen deelnemers een certificaat.


Coaching bij VVE trajecten voor pedagogisch medewerker

Tijdens het traject worden de pm'ers 2 tot 3 keer gecoacht op

onderdelen uit de training. In de coachingsgesprekken worden de deelnemers

ondersteund in het reflecteren op hun vaardigheden uit het competentieprofiel.

Dit zorgt ervoor dat de inhoud van de training en de opgedane kennis duurzaam

wordt geborgd.

 

Wanneer er binnen de organisatie interne pedagogisch coaches

aanwezig zijn, worden zij voor de startbijeenkomst uitgenodigd. Zo nemen

zij kennis van de inhoud en opzet van de training. Ook worden er twee

borgingsbijeenkomsten van 1,5 uur georganiseerd voor de interne coaches.


De VVE-trainingen van Cedin voldoen aan de eisen die gesteld worden in de Wet Innovatie- en Kwaliteit Kinderopvang. De trainingen bestaan minimaal uit 12 bijeenkomsten en bevatten de verplichte inhoud.