Sterk praktijkgericht

Online of bij jou op school

Beschikbaar in heel Nederland

Deze pagina delen:

Met speciale aandacht voor het spellingsonderwijs aan kinderen met dyslexie.

De kern van het leren spellen is dat kinderen een woord wel kunnen horen of denken, maar nog niet (zeker) weten hoe ze het moet schrijven of typen. Dat lijkt op het eerste gezicht het intrappen van een wijd openstaande deur. Toch blijkt deze kern van het leren van spelling in de praktijk helemaal niet zo vanzelfsprekend. Dit is dan ook het vertrekpunt van de training spellingsonderwijs.


Met de training zoomen we in op een effectieve didactiek en laten we zien hoe je kinderen op een aantrekkelijke manier kunt laten oefenen met spelling, waarbij ze niet alleen maar de invullesjes uit het werkboek hoeven te maken. Er is veel meer mogelijk, waardoor je spellingsonderwijs slimmer, leuker en effectiever wordt.

Daarbij gaat de training in op de differentiatie van kinderen die moeite hebben met spelling en kinderen die juist meer aan kunnen. Hoe kun je alle kinderen uit je groep bieden wat zij nodig hebben op een wijze waarop het voor jou als leerkracht ook goed te behappen is? De laatste bijeenkomst van de training wordt speciale aandacht besteed aan het spellingsonderwijs aan kinderen waarbij sprake is van ernstige, enkelvoudige dyslexie.


Over de training

De training omvat vier bijeenkomsten. Na elke trainingsavond zijn er huiswerkopdrachten die je in de klas uitprobeert, je bevindingen neem je mee naar de volgende bijeenkomst. De trainingsavonden worden gekenmerkt door:

 • Verkrijgen van informatie
 • Vaardigheden opdoen en oefenen,
 • Uitwisselen en leren van en met elkaar
 • Reflecteren op de uitgevoerde huiswerkopdrachten en je eigen didactisch handelen


Onderwerpen die aan bod komen:

 • De vijfstappenmethode
 • Effectief didactisch handelen
 • Hoe maak ik mijn leerlingen spellingbewust
 • Differentiatie bij spellingsonderwijs
 • Co√∂peratieve werkvormen bij spelling
 • Het analyseren van opbrengsten
 • Slimmer spellingsonderwijs in de combinatieklas (optioneel)
 • Niet meer de methode volgen, maar er effectief gebruik van maken
 • Verlengde instructie, maar dan wel effectief en aantrekkelijk
 • Verschillende zienswijzen op spellingsonderwijs
 • Spelling en ICT
 • Een uniforme aanpak door de school heen
 • Spelling buiten de spellingslessen om. Moet ik de fouten uit het stukje voor de schoolkrant halen of juist niet?


Spellingsonderwijs aan kinderen waarbij sprake is van ernstige, enkelvoudige dyslexie

De laatste bijeenkomst wordt geleid door een dyslexiebehandelaar van Cedin. We gaan in op het spellingsonderwijs aan kinderen waarbij er sprake is van ernstige, enkelvoudige dyslexie. Het spellingproces verloopt vaak zeer moeizaam bij deze groep en ze bouwen vaak een (zeer) grote achterstand op. Juist bij deze kinderen zie je dat het spellingbewustzijn maar matig is ontwikkeld en ze onvoldoende kennis hebben van de regels. Soms is deze kennis aanwezig, maar passen ze deze niet toe in de woorden. Wanneer ze in het dyslexietraject komen, zie je vaak dat ze vooruit gaan met het spellen. Wat maakt dat ze vooruit gaan? Op welke manieren kan het spellingbewustzijn gestimuleerd wordenbij deze groep? Wat kan je als leerkracht wellicht anders doen? De avond zal naast theorie, ook praktijkgerichte onderdelen bevatten waardoor je als leerkracht meer handvatten krijgt om te grbuiken in de groep. De informatie zal worden gegeven op basis van literatuur, maar vooral ook vanuit de eigen ervaringen als behandelaar.


Resultaat

Het resultaat van de training is dat je meer kennis en vaardigheden hebt om je spellingsonderwijs te verzorgen. Je leerlingen zullen hun spellingsbewustzijn ontwikkelen en daardoor gerichter en flexibeler hun kennis en vaardigheden toepassen buiten de spellingsles om.

Deze training bestaat uit 4 bijeenkomsten van 2,5 uur.

Leerkrachten en IB-ers in het basisonderwijs.

Inschrijven

Er is nog geen startdatum bekend. Wil je een seintje ontvangen als deze training weer van start gaat?


Trainers

Heb je vragen over deze training of ben je benieuwd of de training bij jou/jouw team past?

Neem dan contact op met de adviseur of vraag trainingsadvies aan.


Vraag trainingsadvies aan