Sterk praktijkgericht

Online of bij jou op school

Ontvang € 1000 STAP-subsidie

Deze pagina delen:

Zo’n 80-90% van de hoogbegaafde leerlingen kan ‘gewoon’ meedoen in de klas. Met een sterk basisarrangement in de klas kun je hen goed ondersteunen. Tijdens de opleiding ‘Specialist Hoogbegaafdheid’ ontdek je hoe je dat basisarrangement uitrolt in de klas en hoe je kunt differentiëren in instructie van lesstof, tempo en aandacht.


Om ook de overige hoogbegaafde leerlingen te kunnen helpen – die bijvoorbeeld door faalangst of ASS moeilijker aansluiting vinden bij het basisaanbod – gaat de opleiding verder: ook het aanvullend arrangement zul je je meester maken. Met een goed aanvullend arrangement kun je zo een flink deel van de leerlingen met complexere hoogbegaafdheid gewoon in je klas blijven onderwijzen.


Maar, vaak blijft er ook dan nog een groep leerlingen over die ook met het aanvullend onderwijs niet voldoende steun en stimulatie vindt. Tijdens de opleiding leer je hoe je als leerkracht én als school ook de ontwikkeling van die complexere, slimme leerlingen kunt stimuleren. We besteden o.a. aandacht aan probleemherkenning, vroegtijdige inschakeling van externe expertise en goede communicatie tussen alle betrokkenen.


De opleiding is qua theorie universeel. In de praktijkopdrachten en het werkstuk liggen de accenten op het PO of juist op het VO, afhankelijk van het onderwijs waar jij werkzaam bent. Tenslotte is er voor de docenten uit het VO het dagdeel slimme pubers als alternatief voor het dagdeel slimme kleuters.  


Na de opleiding Specialist Hoogbegaafdheid ben jij dé expert voor elk slim kind!


Specialist op meerdere niveaus

Tijdens de opleiding kijken we samen naar hoogbegaafdheid op klas-, school- en bestuursniveau. Jouw specialisme is daardoor niet alleen een meerwaarde voor jou en jouw leerlingen, maar óók voor jouw school.


Na het afronden van deze opleiding kun je je registreren als specialist begaafdheid bij de LBSB (onderdeel van de LBBO).


Opbouw en doelgroep

De opleiding is opgebouwd rondom drie modules:

 • Module 1 – basiszorg – kennisvergroting en kunde
 • Module 2 – breedtezorg – aanpassingen binnen en buiten de klas
 • Module 3 – dieptezorg – coaching, begeleiding en zorg


De opleiding Specialist Hoogbegaafdheid start met het vergroten van de kennis een vaardigheden die je nodig hebt om het basisarrangement te kunnen bieden. Ook leer je hoe je vanuit jouw rol als Specialist Hoogbegaafdheid van de school deze kennis en vaardigheden overbrengt naar collega’s en hoe je het bestuur kunt adviseren op het vlak van hoogbegaafdheid.

Je neemt als specialist dus een belangrijke kennis- en adviesrol in op klas-, school- en bestuursniveau!

De opleiding verdiept zich vervolgens in het aanvullende arrangement. In elke groep zitten leerlingen die een aanvullend arrangement nodig hebben; soms kom je met het bieden van de basisaanpak niet verder. Hoogbegaafde leerlingen kunnen belemmeringen hebben die een goede leerontwikkeling in de weg staan, zonder dat er sprake is van een stoornis, bijvoorbeeld ASS-problematiek. In zulke gevallen is er sprake van een verkeerde match tussen leervraag en onderwijsaanbod. De oplossing hiervoor moet hiervoor bij voorkeur binnen de school gevonden worden.

Tijdens de opleiding leer je hoe je aanvullende ondersteuning kunt bieden en kunt omgaan met leerlingen met:

 • mentale belemmeringen: zelfbeeld, faalgevoel, risicomijdend.
 • sociale belemmeringen: aanpassing, ontduiken, groepsdruk.
 • leerstrategische belemmeringen: leerfrustratie, executieve en metacognitieve vaardigheden.


Na de basis- en aanvullende arrangementen komt de overstap naar complexe zorg aan de orde. Hoe help je hoogbegaafde kinderen die bijvoorbeeld asociaal gedrag vertonen? En hoe ondersteuning je leerlingen die last hebben van langdurige motivatieproblemen?

Tijdens de opleiding gaan we aandachtig in op:

 • het herkennen van complexere cases
 • bij welke problematiek je als leerkracht externe zorg inschakelt.
 • hoe je de taken en verantwoordelijkheden afbakent tussen kind, ouder(s), de externe hulpverlening en jou als leerkracht.


Contacturen

De opleiding bestaat uit 9 bijeenkomsten. De contacturen zijn als volgt verdeeld:

 • 1 x introductiebijeenkomst (9:00-13:00 u). Bespreken van doel en werkwijze.
 • 7 x inhoudelijke bijeenkomsten (9:00-17:30 u)
 • 1 x slotdag (9:00-17:30 u): werkstuk en portfolio presentaties


Begeleide intervisie

 • De docent heeft twee keer een intervisiemoment bij iedere deelnemer.
 • Per moment doen er twee mede-studenten mee. Iedereen is dus bij zes momenten aanwezig.
 • Totaal 6 bijeenkomsten.
 • Feedbackcontact op werkstuk, mogelijkheid voor bespreken casuïstiek

Totaal aantal uren zelfstudie: 106 uur


Zelfstudie

 • Literatuur
 • Portfolio beschrijven
 • Eigen onderzoek naar aanvullende literatuur
 • Uitwerking praktijkopdrachten
 • Opzet, uitwerken en presenteren werkstuk

Totaal aantal uren zelfstudie: 205 uur

Deze opleiding is bedoeld voor leerkrachten, intern begeleiders en directieleden in het basis- en voortgezet onderwijs.

Aan de slag

Tijdens de opleiding leg je onder meer een portfolio aan en bestudeer je achtergrondinformatie en materialen. Je oefent in de praktijk, legt uitwisselingsbezoeken af en voert maatjesoverleg.

Tot slot ontwikkelt iedere deelnemer zijn of haar eigen interventieaanpak. Dit kan bijvoorbeeld een beleidsplan zijn, een plan voor het opzetten van een plusklas of een plan voor het coachen van collega’s bij het maken van een passend aanbod.


Inspirator & motivator

Na de opleiding ben jij dé inspirator en motivator van jouw school op het gebied van hoogbegaafdheid. Je bent in staat het basisarrangement voor hoogbegaafde leerlingen op te zetten in jouw klas en kunt met jouw kennis en kunde collega’s ondersteunen, zodat ook hun vaardigheden worden vergroot. Je weet ook jouw kennis omtrent het aanvullende arrangement op klas- en schoolniveau in te zetten en wijkt tijdig uit naar externe hulp als je ziet dat leerlingen daar behoefte aan hebben.Oud-deelnemers waarderen deze opleiding met een 9!

"Ik heb veel meer geleerd dan ik van tevoren had verwacht. Het is echt een gedegen opleiding."

“De docent heeft veel kennis en heeft op een heel natuurlijke manier onze groep begeleid. Ze stelt zich flexibel op, wil graag meedenken maar stelt ook duidelijke eisen. Ik heb meerdere studies gevolgd, maar deze vind ik misschien wel het meest waardevol. Ook omdat er een mooie opbouw in zit.”

“De docent laat studenten ‘zich snel thuisvoelen’ tijdens haar lessen. Ze gaat ook mooi om met de niveauverschillen binnen de groep. Tegelijkertijd begrenst ze ook goed tijdens de bijeenkomsten. Chapeau!”

"Ik heb zowel de feedback als de betrokkenheid van de docenten als heel positief ervaren."


Goed om te weten: deelnemers gaven hun kennis bij de start van de opleiding (op een schaal van 0 tot 5) gemiddeld een 2,03. Aan het eind van de opleiding was dat gemiddelde een 3.91. Deelnemers ervaarden dus een grote vaardigheidsgroei door de opleiding.


Inschrijven

Er is nog geen startdatum bekend. Wil je een seintje ontvangen als deze training weer van start gaat?


Docenten

Ragnild Zonneveld

Senior onderwijsadviseur
06-12740642Meer weten over Ragnild Zonneveld?

Heb je vragen over deze opleiding of ben je benieuwd of de opleiding bij jou/jouw team past? Neem dan contact op met de adviseur of vraag trainingsadvies aan.


Vraag trainingsadvies aan