Specialist groep 3

Incompany training

Sterk praktijkgericht

Beschikbaar in heel Nederland

Klassikaal, virtueel klaslokaal of e-learning

Deze pagina delen:

De overgang van groep 2 naar groep 3 is voor veel kinderen en ouders een ‘gewichtige’ stap. Nu gaat het écht beginnen, het leren lezen, schrijven en rekenen. Voor leerkrachten in groep 3 een mooie en soms pittige uitdaging. Om deze uitdaging vol zelfvertrouwen aan te kunnen gaan, heeft Cedin de leergang “Specialist groep 3” ontwikkeld.


Over de leergang

De leergang biedt specifiek voor jou als leerkracht in groep 3 (en in groep 3/4) een verdieping op de basiskennis en –vaardigheden die je al hebt. De inhoud richt zich op het aanvankelijk leesproces, het aanvankelijk rekenen, de sociaal emotionele en motorische ontwikkeling. In de eerste module wordt ingegaan op de vraag hoe we de overgang van groep 2 naar groep 3 zo optimaal mogelijk kunnen realiseren!

De leergang heeft de volgende uitgangspunten:

 • Uitbreiding/verdieping van kennis en vaardigheden vanuit een theoretisch kader
 • Uitwisseling van kennis en ervaring met collega’s die in dezelfde groep werken
 • Opdrachten om in je eigen klassensituatie uit te proberen
 • Reflectie op je eigen onderwijskundig handelen

De leergang bestaat uit meerdere modules. Iedere module wordt verzorgd door een specialist voor dat betreffende vakgebied. Tijdens de leergang werk je middels praktijkopdrachten aan je eigen portfolio, dat in de laatste bijeenkomst wordt gepresenteerd.


Deze module bestaat uit drie bijeenkomsten. Er wordt ingegaan op:

 • Betekenisvol en functioneel spel in de hoeken
 • Concrete corners: duidelijke plekken in een rijke leeromgeving in en/of buiten de klas waar een taak kan worden uitgevoerd
 • Planning en organisatie binnen het huidige beredeneerd aanbod
 • Transfer van taal- en rekendoelen naar de hoeken

Trainer: Sylvia Venema

Deze module bestaat uit twee bijeenkomsten. Er wordt ingegaan op:

 • Hoe komen kinderen uit de onderbouw naar groep 3
 • Effectieve leesinstructie geven
 • Differentiatie bij het lezen
 • Leesplezier, leesmotivatie en leesbevordering
 • Het monitoren van leesresultaten
 • Het analyseren van leesresultaten en het gericht uitvoeren van effectieve interventies
 • Een talige, geletterde leesomgeving creëren
 • SpeLezen: een werkwijze om spel en lezen te integreren 

Trainer: Piers van der Sluis

Deze module bestaat uit één bijeenkomst. Er wordt aandacht besteed aan:

 • De kring als werkvorm: samenwerkend en coöperatief leren in de 21e eeuw
 • Kennis over samenwerkend leren

Trainer: Sylvia Venema

Deze module bestaat uit twee bijeenkomsten van ieder 2,5 uur. De volgende onderwerpen komen aan bod:

 • Doelgericht werken en rekenen:
 • Effectieve rekeninstructie
 • Instructiebehoefte als uitgangspunt
 • Omgaan met verschillen
 • Handelingsmodel, vertaalcirkel en drieslag model
 • Leerlijn rekenen
 • Cruciale leermomenten in groep 3
 • Signalering en diagnostiek
 • Doorgaande lijn automatiseren (automatiseringsdoelen 3/4)
 • Rekenen in een betekenisvolle context
 • Bewegend rekenen

Trainer: Afieneke Buter

Deze module bestaat uit één bijeenkomst. Er wordt ingegaan op:

 • Het kindgesprek als krachtig middel bij het versterken van eigenaarschap van leerlingen, doelen stellen en welbevinden bespreken
 • Effectieve gesprekstechnieken (oefenen) bij leerlingen in groep 3
 • Opzet, organisatie en vormgeven inhoud van kindgesprekken

Trainer: Mirjam Oosterman

Deze module bestaat uit één bijeenkomst. Er wordt aandacht besteed aan:

Het belang van goed leren schrijven bij het leerproces

Door: Mirjam Oosterman

De leergang wordt tijdens de laatste bijeenkomst afgesloten met een eindpresentatie en het uitreiken van de deelname certificaten.

Door: Sylvia Venema en Afieneke ButerBegeleiding na afloop van de leergang

Naast het volgen van de modules, bieden we je een ‘consult’ met de specialist van jouw keuze aan. De invulling hiervan mag je zelf bepalen; je kunt hierbij bijvoorbeeld denken aan het samen bekijken van een filmpje van jou als leerkracht in actie, een skypesessie of het ontvangen van feedback op een door jou voorbereide les.

Wij zijn ervan overtuigd dat jij je aan het eind van de leergang met een gerust hart ‘specialist groep 3’ mag noemen!

Interesse in deze leergang?

Vul het onderstaande formulier in, dan nemen we zo spoedig mogelijk contact met je op.

Er zijn nog geen data gepland. Wil je een seintje ontvangen als deze incompany training weer van start gaat?

Wat is een incompany cursus?

Een incompany cursus is een groepstraining binnen jouw organisatie, waarvoor je zelf de deelnemersgroep samenstelt. Wij zorgen ervoor dat de accenten van de cursus worden aangepast aan jullie situatie.