Incompany training

Samen lessen maken

‘Samen lessen maken’ is een verdiepende activiteit voor leerkrachten die eerder scholing gevolgd hebben op één van de vakgebieden spelling, begrijpend lezen, technisch lezen of rekenen. ‘Samen lessen maken’ is een krachtige, duurzame manier van leren die bijdraagt aan het gevoel van eigenaarschap en het vergroten van het handelingsrepertoire van de leerkracht. Leerkrachten ontwikkelen in teams van 2-3 personen samen lessen, voeren die lessen in hun groep uit en reflecteren op hun gegeven les. Daarmee biedt ‘Samen lessen maken’ veel ruimte om van gedachten te wisselen en om van elkaar te leren.


Opbouw van het traject

Het traject bestaat uit drie bijeenkomsten van twee uur. Optioneel is dat de begeleider een rol speelt bij de reflectie op de gegeven lessen. De training kan zowel op schoolniveau, als op bovenschools niveau verzorgd worden.


Doelen van het traject

  • De leerkrachten kunnen effectieve, aantrekkelijke lessen ontwikkelen waarbij ze hun kennis en vaardigheden (uit eerdere scholing) inzetten.
  • De leerkrachten kunnen gericht succescriteria bij hun gestelde doel formuleren en hierop reflecteren.
  • De leerkracht kunnen elkaar verdiepende vragen stellen over de les en daarmee hun eigen kennis en vaardigheden vergroten.