Incompany training

Rekenproblemen en dyscalculie

Een passend perspectief voor alle leerlingen; ook als het leren rekenen niet vanzelf gaat!

Helaas kan niet iedere leerling erop op rekenen dat het leren rekenen vanzelf gaat. De ene leerling heeft een langzamer leertempo, de andere leerling heeft meer behoefte aan ‘doen’ en tenslotte kan er ook sprake zijn van een stoornis als dyscalculie waardoor de leerling problemen ondervindt bij het leren rekenen. Om voor deze leerlingen een passend perspectief te bieden, worden in thematische bijeenkomsten vanuit een theoretisch kader concrete handvaten geboden voor een vertaalslag de praktijk.


Over de cursus

De cursus gaat in op de volgende onderwerpen:


Bijeenkomst 1- Rekenproblemen en Dyscalculie: achtergrond, afbakening en preventie

De inhoud van de eerste bijeenkomst is overwegend theoretisch van aard. Er wordt op interactieve wijze aandacht besteed aan de huidige (wetenschappelijke) ontwikkelingen op het gebied van het reken -en wiskunde onderwijs en er wordt ingezoomd op de verschillende visies op rekenproblemen/-stoornissen.


Bijeenkomst 2 – Rekenproblemen en Dyscalculie: Signaleren en diagnosticeren

Op basis van casuïstiek uit de eigen praktijk krijgen de deelnemers in deze bijeenkomst concrete aanwijzingen en materialen (ter inzage) voor signalering en diagnostiek van ernstige reken- en wiskundeproblemen en dyscalculie. Een belangrijk onderdeel van deze bijeenkomst is het diagnostisch rekengesprek.


Bijeenkomst 3. Rekenproblemen en Dyscalculie: Begeleiding en behandeling

Deze bijeenkomst is eveneens praktisch van aard en staat in het teken van begeleiding en het bieden van een passend perspectief. Wat helpt, wat mag en wat kun je beter niet doen bij ernstige reken- en wiskundeproblemen en dyscalculie. Welke werkwijzen kun je hanteren, welke (remediërende) materialen kun je gebruiken en hoe kun je de leerroutes en de doelen van de Passende Perspectieven Rekenen gebruiken. Daarnaast is er aandacht voor de dyscalculieverklaring, de rol van de ouders en de rol van de extern deskundige.