Opleiding

Registeropleiding Coach in het onderwijs

Professioneel coachen is steeds belangrijker en relevanter geworden in dienstverlenende organisaties. Zeker in scholen waar leerlingen leren, waar leerkrachten zich voortdurend ontwikkelen en waar zelfs de school als geheel streeft naar een lerende organisatie is er aandacht nodig voor het vitaliseren van het lerend vermogen. Coaching speelt hierin een cruciale rol. Coaching draagt sterk bij aan een leercultuur. 


Jouw rol als coach

Je wilt het beste uit medewerkers en organisaties halen. Met feedback en reflectie wil je talenten en kwaliteiten in laten zetten op een resultaatgerichte manier.


Inhoud van de opleiding

De opleiding kenmerkt zich door de nadruk op de (organisatie) context en functionele benadering in wisselwerking met de gecoachte en anderzijds op de diversiteit van theoretische benaderingen en methoden met accent op de kwaliteit van de interactie. De mix van theorie, coachvaardigheden en reflectie zijn de belangrijkste bouwstenen van de opleiding. Het begeleiden van leerprocessen (c.q. coachen) vraagt van coaches het kunnen switchen van methoden, het confronteren, het faciliteren en het gesprekspartner kunnen zijn op verschillende niveaus van een organisatie. Of in coachtermen zowel mee-als tegenspeler kunnen zijn, waarbij multiperspectiviteit en metacommunicatie een belangrijke competentie is.


Onderstaande thema's komen tijdens de opleiding aan bod:

 1. Leren in coaching
 2. Basisvaardigheden en – attitude van de coach
 3. De start van een coachtraject;
 4. De persoon van de coach
 5. Methodisch een coachtraject inrichten
 6. Progressie- en resultaatgericht coachen
 7. Eigenaarschap generen
 8. Organisatiecontext van coachen
 9. Diversiteit van coachees
 10. Ethische handelen
 11. Professionele ontwikkeling


De opleiding wordt afgerond met een assessment. Het feitelijk coachen met reële 'klanten' is een substantieel onderdeel van de opleiding. Wil je meer weten over de inhoud van de opleiding? Vraag dan de gratis brochure aan.Inhoud, vormgeving, competenties en toetsingscriteria van de leergang zijn gebaseerd op het competentieprofiel van de ST!R (een onafhankelijk keurmerk voor professioneel begeleiders in Nederland). en is zowel dekkend als ontwikkelingsgericht.De opleiding tot Coach in het onderwijs wordt door Cedin aangeboden in samenwerking met Booombegeleiding.