Sterk praktijkgericht

Ontvang € 1000 STAP-subsidie

100% herregistratie Schoolleidersregister

Deze pagina delen:

Professioneel coachen is steeds belangrijker en relevanter geworden in dienstverlenende organisaties. Zeker in scholen waar leerlingen leren, waar leerkrachten zich voortdurend ontwikkelen en waar zelfs de school als geheel streeft naar een lerende organisatie is er aandacht nodig voor het vitaliseren van het lerend vermogen. Coaching speelt hierin een cruciale rol. Coaching draagt sterk bij aan een leercultuur. 


Jouw rol als coach

Je wilt het beste uit medewerkers en organisaties halen. Met feedback en reflectie wil je talenten en kwaliteiten in laten zetten op een resultaatgerichte manier.


Over de opleiding

De opleiding kenmerkt zich door de nadruk op de (organisatie) context en functionele benadering in wisselwerking met de gecoachte en anderzijds op de diversiteit van theoretische benaderingen en methoden met accent op de kwaliteit van de interactie. De mix van theorie, coachvaardigheden en reflectie zijn de belangrijkste bouwstenen van de opleiding. Het begeleiden van leerprocessen (c.q. coachen) vraagt van coaches het kunnen switchen van methoden, het confronteren, het faciliteren en het gesprekspartner kunnen zijn op verschillende niveaus van een organisatie. Of in coachtermen zowel mee-als tegenspeler kunnen zijn, waarbij multiperspectiviteit en metacommunicatie een belangrijke competentie is.


Onderstaande thema's komen tijdens de opleiding aan bod:

 1. Leren in coaching
 2. Basisvaardigheden en – attitude van de coach
 3. De start van een coachtraject;
 4. De persoon van de coach
 5. Methodisch een coachtraject inrichten
 6. Progressie- en resultaatgericht coachen
 7. Eigenaarschap genereren
 8. Organisatiecontext van coachen
 9. Diversiteit van coachees
 10. Ethisch handelen
 11. Professionele ontwikkeling


Waarom deze opleiding?

De opleiding Coach in het onderwijs voldoet aan de kwaliteitseisen van het StiR. De StiR is een onafhankelijk registerorgaan dat de kwaliteitsbewaking van coachopleidingen en coaches behartigt. Na het volgen van de opleiding kun je je laten inschrijven als erkend coach. Daarin ben je onderscheidend ten opzichte van vele andere coaches in Nederland


De opleiding wordt afgerond met een assessment. Het feitelijk coachen met reële 'klanten' is een substantieel onderdeel van de opleiding. Wil je meer weten over de inhoud van de opleiding? Vraag dan hier de brochure met meer informatie aan.

Lesdag 1. Concepten van en in coaching

Lesdag 2. Basishoudingsaspecten van een coach

Lesdag 3. Professionele leertrajecten

Lesdag 4. Coachmethodieken

Lesdag 5. Coaching on the job VIB, beeldcoachen

Lesdag 6. De coach als persoon

Lesdag 7. Resultaat en effectiviteit van coaching

Lesdag 8. Zelfsturing in coaching; proef assessment

Lesdag 9. Diversiteit en coaching

Lesdag 10. Werkcontext van coaching

Lesdag 11. Integratie 

Lesdag 12. Assessment

Deze opleiding is bedoeld voor schoolleiders en directeuren, IB’ers, bouwcoördinatoren, teamleiders, leerkrachten, begeleiders van lio’s en zijinstromers en onderwijs-adviseurs met affiniteit voor begeleiding.


De opleiding bestaat uit 12 lesdagen.

Daarnaast zijn er 10 bijeenkomsten die o.a. bestaan uit assessments en coach-leertrajecten.

Deze scholing kun je gebruiken voor je herregistratie bij het Schoolleidersregister PO. De registeropleiding Coach in het onderwijs is geregistreerd voor 100% van de herregistratie bij het Schoolleidersregister PO.


De opleiding tot Coach in het onderwijs wordt door Cedin aangeboden in samenwerking met Booombegeleiding.Interesse in deze opleiding?


Wil je meer weten over de inhoud van de opleiding? Vraag dan hier de brochure met meer informatie aan.

Drachten
10 januari 2023

Meer info & prijs


Docenten

Allard de Hoop

OrganisatiecoachMeer weten over Allard de Hoop?

Heb je vragen over deze training of ben je benieuwd of de training bij jou/jouw team past? Neem dan contact op met de adviseur of vraag trainingsadvies aan.


Vraag trainingsadvies aan