Sterk praktijkgericht

Online of bij jou op school

Beschikbaar in heel Nederland

Deze pagina delen:

Manon zit in de eerste klas van het vmbo leerwegondersteunend onderwijs. In de groep gaat het moeizaam. Als de leraren haar corrigeren en iets over haar gedrag zeggen geeft ze brutale antwoorden of loopt woedend weg. Als ze het ergens mee oneens is, slaat ze een agressieve toon aan. Een gesprek is dan moeilijk te voeren. Toch vindt haar mentor het belangrijk dat Manon zich kan uiten over haar thuissituatie. Hij wil een gesprek met haar om te kijken of ze haar gedrag kan veranderen.

De training Praten met pubers leert je hoe je gesprekken zodanig kunt voeren dat de leerling daarna gemotiveerd is om te veranderen.


Jongeren die van jou een uitnodiging voor een gesprek ontvangen zijn doorgaans niet van plan hun gedrag veranderen. Vaak zijn ze het ook niet eens met jouw visie op het probleem dat speelt. Zij zoeken de oorzaak van hun probleem vaak buiten zichzelf: het ligt aan de docent, aan de school, aan de ouders die hen teveel op de nek zitten, enzovoort. Je merkt verzet, onwil en weinig mededeelzaamheid tijdens het gesprek dat je met de leerling voert. Gesprekken voeren met pubers is niet altijd eenvoudig. Gesprekken zodanig voeren dat de leerling daarna gemotiveerd is om te veranderen, is een kunst!


Over de training

De training Praten met pubers bestaat uit drie dagdelen. Je leert hoe je de aanpak van het voeren van effectieve gesprekken toepast in de praktijk en ziet dat de eenvoud van de aanpak werkt. Je oefent veel met eigen casussen. Onderdelen die aan bod komen:


Praten met pubers

Pubers vinden het vaak lastig om hun gedrag bij te sturen. Gesprekken voeren met hen over gedragsverandering is dan ook niet altijd eenvoudig. In deze training leer je onder andere een beroep te doen op hun eigen motivatie en verantwoordelijkheid.


Coachen van leerlingen

Er zijn scholen die de coaching van leerlingen tot een vast onderdeel maken in hun begeleiding of mentoraat. De oplossingsgerichte werkwijze biedt een effectief format om deze coachingsgesprekken vorm te geven.


Gesprekken met ouders

Gesprekken met ouders zijn belangrijk voor een goede afstemming. Soms verlopen die gesprekken soepel, soms ontmoet je weerstand. Misschien is er een verschil in opvoedingsvisie, heb je slecht nieuws te bespreken of is er een verschil van mening. Oplossingsgerichte gespreksvoering is een manier om samen te werken met ouders.


Mentorgesprekken

Mentoren hebben de taak om leerlingen aan te sturen in hun ontwikkeling op school. Sommigen kiezen voor individuele gesprekken, anderen voor groepsgesprekken. In de training krijg je handvatten aangereikt om leerlingen uit te nodigen actief deel te nemen.

Aan het eind van de training ga je naar huis met een aantal zogenaamde microtools op zak: gereedschappen waarmee je effectief met pubers in gesprek gaat.

Deze training bestaat uit 3 bijeenkomsten.

Docenten en mentoren in het voortgezet onderwijs.

Inschrijven

Adverium in Drachten
8 februari 2023

Meer info & prijs

Online (Teams)
8 februari 2023

Meer info & prijs


Trainer

Heb je vragen over deze training of ben je benieuwd of de training bij jou/jouw team past?

Neem dan contact op met de adviseur of vraag trainingsadvies aan.


Vraag trainingsadvies aan