Sterk praktijkgericht

Beschikbaar in heel Nederland

Klassikaal, virtueel klaslokaal of e-learning

Deze pagina delen:

Heb je in jouw groep ook slimme peuters die verder lijken te zijn dan de andere kinderen? Ze lijken al toe aan de basisschool. Ze stellen vragen die je niet verwacht en spelen liever met oudere kinderen. Of ze zijn snel verveeld: je blijft nieuw materiaal aanslepen, maar in korte tijd zijn ze het al weer zat. Het zou zo maar eens kunnen dat je te maken hebt met een peuter met een ontwikkelingsvoorsprong.


De online training ‘Peuters met een ontwikkelingsvoorsprong (verdieping)’ geeft je kennis en tools voor het begeleiden van een peuter met ontwikkelingsvoorsprong, het coachen van je collega’s en de doorgaande lijn naar de basisonderwijs. 


Vroeg signaleren

Het is goed om te beginnen bij het begin; waar kan ik een slimme peuter aan herkennen? Hoe kan ik vroegtijdig signaleren, zodat ik direct kan inspelen op de behoeften van het kind? Het gedrag en de behoeften die een peuter laat zien, begrijp ik deze voldoende zodat ik mijn begeleiding daarop kan aanpassen?Aanbod en materialen voor slimme peuters

Peuters met een ontwikkelingsvoorsprong kennen een hoge mate van ontwikkelingsdrang en hebben een duidelijke behoefte om gestimuleerd te worden in hun cognitieve ontwikkeling. Ze zijn uitermate leergierig, weten en kunnen al heel erg veel, maar zijn ook nog erg jong. Hoe kun je hier als pedagogisch medewerker op ingaan met het huidige aanbod en de materialen die aanwezig zijn op de groep?


Over de verdiepende training

In deze verdiepingstraining krijg je veel kennis en tools in handen om peuters met een ontwikkelingsvoorsprong te begeleiden. De belangrijkste onderwerpen die nodig zijn om een start te maken komen aan bod en geven je houvast om zowel de kinderen als je collega’s te begeleiden. Een leuke nieuwe dimensie in je vak!


Je kennis wat betreft de ontwikkeling en het leren en de ontwikkelingsbehoeftes van peuters met een ontwikkelingsvoorsprong wordt vergroot. Je krijgt zicht op hun ontwikkelingsbehoeftes en je krijgt handvatten hoe het aanbod zou kunnen worden afgestemd op deze peuters. Daarnaast krijg je zicht op wat belangrijk is in de ondersteuning van je collega’s en hoe je deze kunt coachen om deze kinderen een passend aanbod te bieden. Tenslotte leer je hoe je de verworven kennis kunt implementeren en de doorgaande lijn richting het basisonderwijs kunt bewaken. Tijdens de bijeenkomst komen de volgende onderwerpen aan bod:

 

  • Theorieën en modellen over ontwikkelingsvoorsprong en hoogbegaafdheid
  • Ontwikkelingspsychologie 0-6 jaar en asynchrone ontwikkeling
  • Signaleren en observeren: verder kijken bij de bestaande observatiesystemen
  • Aanbod in de groep: rijke speelleeromgeving en inzet van (VVE) methodes
  • Doorgaande lijn en warme overdracht: hoe verder in groep 1?
  • Aanpassingsgedrag en onderpresteren
  • Gesprekken met ouders

 

Tijdens de training wordt o.a. gebruik gemaakt van het boek “Bijdehante baby’s en pittige peuters” van L. van der Poel (zelf aan te schaffen) en relevante literatuur.

 

Er is in de bijeenkomsten veel ruimte voor het uitwisselen van ervaringen. Door middel van praktijkopdrachten tussen de bijeenkomsten wordt de praktische toepasbaarheid in jouw situatie geborgd.


Ben je op zoek naar een kennismakingstraining over peuters met een ontwikkelingsvoorsprong? Kijk dan hier. 

Inschrijven

Online
2 februari 2022

Meer info

Trainers