Incompany training

Pesten aangepakt

We willen allemaal dat jongeren optimale kansen krijgen zich te ontwikkelen. Als zij zich niet helemaal veilig en op hun gemak voelen, krijgen zij die kansen niet voldoende. Het is daarom van belang dat scholen hun leerlingen een sociaal veilig klimaat bieden. In een veilig klimaat zijn er regels en grenzen en wordt er adequaat opgetreden tegen grensoverschrijdend gedrag, zoals pesten.


Deze cursus gaat in op een effectieve benadering van pestsituaties in het voortgezet onderwijs.

De methodiek van de Steungroepaanpak staat centraal tijdens deze cursus. Na het volgen van de cursus kun je deze aanpak binnen je school toepassen.


Uitgangspunt

Pesten vindt plaats in de groep en voor het doorbreken van het beschadigend gedrag hebben we de groep ook nodig. We nemen allemaal verantwoordelijkheid voor het werken aan een sociaal veilige omgeving. We betrekken de leerlingen actief bij het zorgdragen voor de positieve omgeving. We gaan ervan uit dat iedereen bij kan en wil dragen aan het positief met elkaar omgaan.


Over de cursus

De methodiek van de Steungroepaanpak aan de deelnemers geleerd. Er wordt in eerste instantie informatie gegeven over pesten, de achtergronden en met name het signaleren daarvan. Er wordt geoefend aan de hand van ingebrachte situaties. De deelnemers brengen zoveel mogelijk eigen casussen mee en er wordt ruim aandacht besteed aan het voeren van gesprekken met de jongere die gepest wordt en met een gevormde ‘steungroep’. Tussen de bijeenkomsten voeren de deelnemers praktijkopdrachten uit.