Incompany training

Oplossingsgericht werken

‘Doe wat werkt en wat werkt daar doe je meer van’. Dit lijkt misschien vanzelfsprekend, maar in de praktijk kan het een hele uitdaging zijn om bij gedrags- of leerproblemen te kijken naar talenten. Bovendien is het van belang dat het eigenaarschap daar komt te liggen waar het hoort. Zo voorkom je dat jij als leerkracht van alles wilt maar dat de ander zijn hakken in het zand zet. In deze cursus leer je hoe je dat voor elkaar krijgt.

Overigens is het een misvatting om te denken dat oplossingsgericht werken direct werkt. We geven dan ook inhoud aan het begrip weerstand en ontdekken wat we kunnen doen om de ander (en onszelf?) toch in beweging te krijgen!


Over de cursus

In deze cursus leer je de basis van het oplossingsgericht werken. De aanpak is bij uitstek geschikt voor de onderwijspraktijk en kent praktische toepassingen op het gebied van pesten, het ontwikkelen van een POP, het bijhouden van portfolio’s en het aanleren van nieuwe (gedrags)vaardigheden. Van individu tot groep, van kind tot collega, het oplossingsgericht werken helpt je verder! En…de ander ook!


De cursus gaat in op de volgende onderdelen:

  • Kennismaken met het oplossingsgericht werken en het toepassen van oplossingsgerichte werkvormen
  • Oefenen om op een oplossingsgerichte werkwijze gesprekken te voeren met leerlingen (individueel en met de groep)
  • Leer inzicht te krijgen in de drie niveaus van eigenaarschap en weet welke vragen en opdrachten je kunt toepassen bij elk niveau.
  • Aan de hand van een praktijkcasus wordt het geleerde in praktijk gebracht. Cursisten krijgen na afloop concrete feedback op de aangeleverde casus.


Inhoud per bijeenkomst


Bijeenkomst 1

Kennismaking met de uitgangspunten van het oplossingsgericht werken. Ervaren van de verschillen in benadering en oefenen met concrete vragen. In kaart brengen van voordelen om te veranderen en voordelen om niet te veranderen (ja dat bestaat ook!).


Bijeenkomst 2

Kennismaking met schaalvragen voor kinderen en volwassenen. Oefenen met het toepassen van de schaalvragen en oefenen met het toepassen van de cirkeltechniek.


Bijeenkomst 3

Kennismaking met toepassingen van het oplossingsgericht werken in de klas. Oefenen met toepassingsmogelijkheden.


Bijeenkomst 4

Kennismaking met de drie niveaus van eigenaarschap. Oefenen met de herkenning van elk niveau en de bijbehorende opdrachten en vragen. Oefenen met variaties op de ‘Wondervraag’.