Incompany training

Onderzoekend leren en werken

Onderzoekend leren geeft leerlingen de mogelijkheid om vanuit nieuwsgierigheid en een onderzoekende houding op onderzoek uit te gaan. Deze didactiek wordt gebruikt bij de vakken oriëntatie op mens en wereld en is afgestemd op de 21ste eeuwse vaardigheden.

In deze cursus leer je wat de zeven stappen zijn, die horen bij een onderzoekscyclus. Deze stappen sluiten aan bij de natuurlijke manier van leren van alle leerlingen. Vanuit verwondering ontstaan vragen en door zelf op onderzoek uit te gaan zijn leerlingen actief betrokken. Ze maken zich onderzoeksvaardigheden eigen, zoals plannen, observeren, meten, analyseren, evalueren rapporteren, presenteren van gegevens.

Door in kleine groepjes bezig te gaan met een motiverende, eigen onderzoeksprobleem leren ze daarnaast de nodige samenwerkings-vaardigheden. Ze beoordelen hun eigen en elkaars werk aan de hand van succescriteria (peerassessment).

 

Over de cursus

In deze cursus leer je wat de zeven stappen zijn, die horen bij een onderzoekscyclus. Je ervaart op welke manier je leerlingen het best kunt coachen en begeleiden bij dit proces. Als leerkracht heb je namelijk niet meer de rol van inhoudelijk expert maar je bent veel meer een procesbegeleider. Kinderen gaan binnen gestelde kaders zelf aan de slag en als leerkracht stuur je bij. Je zult ervaren dat je als je kinderen de ruimte en leeromgeving biedt er (andere) talenten van kinderen zichtbaar worden.

Je leert hoe je kinderen kunt begeleiden bij het opstellen van een goede onderzoeksvraag en een onderzoeksplan. Je doorloopt samen met je leerlingen een stappenplan. Je krijgt volop praktische handvatten, suggesties , voorbeelden en hulpmiddelen om in je eigen onderwijspraktijk aan de slag te gaan met onderzoekend leren.