Sterk praktijkgericht

Online of bij jou op school

Beschikbaar in heel Nederland

Deze pagina delen:

Het goed in beeld brengen en krijgen van de ontwikkeling van jonge kinderen is een belangrijke taak voor pedagogisch medewerkers in de kinderopvang. Om te weten wat een kind nu kan en bijna kan en ook om te weten wat het nodig heeft om een stapje verder te komen in zijn ontwikkeling. Kijk! is hiervoor een praktisch hulpmiddel en kan gebruikt worden naast verschillende VVE-programma’s.


Kijk! is een praktisch hulpmiddel voor het observeren en registreren van de ontwikkeling van 0 tot 4 en 0-7 jarigen.

Met Kijk! observeer je de totale ontwikkeling van kinderen. Deze ontwikkeling is onderverdeeld in een aantal ontwikkelingslijnen die je houvast geven in het observeren van de kinderen en die je helpen bij het vroegtijdig signaleren van een stagnatie of voorsprong in de ontwikkeling.

Het boek ‘Kijk Kies Doe 0-4 jarigen en 0-7 jarigen’ geeft je handvatten voor het plannen van een stimulerend aanbod passend bij de individuele ontwikkeling van ieder kind.

Met Kijk! Werk je webbased. Kijk! Webbased is het online registratie-instrument, waarin je eenvoudig de observatiegegevens kunt invoeren. Kijk! Webbased maakt op basis hiervan automatisch individuele- en groepsrapporten, die je informatie geeft over de ontwikkeling van individuele kinderen en van de hele groep.

•       Wat is ontwikkeling?

•       Uitgangspunten van KIJK!

•       Inhoud en samenhang KIJK! 0-4 jarigen

•       Basiskenmerken

•       Oefenen met KIJK! Webbased 

•       Terugblik op huiswerk en oefening

•       Betrokkenheid

•       Observeren

•       Oefenen in KIJK! Webbased

•       Afspraken

•       KIJK! op herhaling

•       Betrokkenheid op herhaling

•       Risicofactoren

•       Ontwikkeling observeren en registreren

•       Oefenen in KIJK! Webbased

•       KIJK! ervaringen en vragen

•       Observeren oefenen

•       Rapporten:

–      Individueel rapport

–      Ouderrapport

–      Groepsrapport

•       Overdracht naar de basisschool

•       Implementatie 

4 bijeenkomsten van 3 uur


Aanvullend (optioneel) zijn er voor leidinggevenden en pedagogisch coaches 2 bijeenkomsten van 2 uur over implementatie en borging. 


Pedagogisch medewerkers in de kinderopvang (0-4) en op IKC’s (0-7 waar in de kleutergroepen ook met Kijk! wordt gewerkt).

Inschrijven

Er is nog geen startdatum bekend. Wil je een seintje ontvangen als deze training weer van start gaat?


Heb je vragen over deze training of ben je benieuwd of de training bij jou/jouw team past?

Neem dan contact op met de adviseur of vraag trainingsadvies aan.


Vraag trainingsadvies aan