Incompany training

Observeren en registreren met Kijk!

Met Kijk! observeer je de totale ontwikkeling van kinderen en werk je handelingsgericht. Deze ontwikkeling is onderverdeeld in een aantal ontwikkelingslijnen die je houvast geven in het observeren van de kinderen en die je helpen bij het vroegtijdig signaleren van een stagnatie of voorsprong in de ontwikkeling.


Bazalt verzorgt trainingen voor het werken met Kijk! Cedin is één van de scholingspartners voor Bazalt. Kijk hier voor meer informatie en aanmelden voor een training.