Incompany training

Nieuwkomers in het gezin

Vervreemding en verlies zijn sleutelbegrippen die de komst van migrantengezinnen in een nieuwe omgeving beschrijven. Het land van aankomst is een land met andere gebruiken en gewoonten. Nieuwkomers proberen een nieuw evenwicht te vinden. Hierbij kunnen ze vaak wel wat sociale steun gebruiken. Denk aan hulp vanuit de school, de buurt en de zorg. Wat kunnen deze drie partijen voor een Nieuwkomer in het gezin betekenen? Ontworteling en ontheemding vragen om inlevingsvermogen.


Over de cursus

Tijdens de cursus wordt ingegaan op de volgende onderwerpen:


Bijeenkomst 1

  • Ontheemding en ontworteling
  • Religie en rituelen
  • Integreren

Bijeenkomst 2

  • Ouderbetrokkenheid
  • Trauma versus veerkracht
  • Waar kun je terecht met vragen en zorgen omtrent deze gezinnen?
  • Belang van samenwerken


Optioneel intervisie bijeenkomst

Na afloop van de eerste bijeenkomst van deze module zal de interesse aangaande een intervisiebijeenkomst worden geïnventariseerd. De kosten hiervan zijn afhankelijk van aantal deelnemers.

  • Bespreken van casuïstiek
  • Van elkaar leren en ervaringen uitwisselen