Incompany training

Nieuwkomers in de school

Naar school gaan is helend voor deze leerlingen!

Onderwijsprofessionals zijn niet specifiek opgeleid in het verzorgen van onderwijs aan Nieuwkomers en krijgen daardoor te maken met andere begeleidings- en hulpvragen van deze leerlingen. Hierdoor worden ze geconfronteerd met meestal andere problematieken dan bij reguliere leerlingen. Aansluiten bij deze leerlingen is een uitdaging. Hoe verzorg je een goed onderwijsprogramma voor deze leerlingen en betrek je ouders bij de school? Dat leer je tijdens de cursus ‘Nieuwkomers in de school’.


Over de cursus

Tijdens de cursus komen onderstaande onderwerpen aan bod.

Bijeenkomst 1

  • Visie schoolbestuur waar je voor werkt.
  • Belang van afnemen van een goede intake.
  • Plaatsing van leerlingen op leeftijd of op niveau?
  • Omgaan met religie en rituelen.

Bijeenkomst 2

  • Betrekken van ouders binnen de school.
  • Hoe monitor je de ontwikkeling van deze kinderen?
  • Waar kun je terecht met vragen en zorgen omtrent deze kinderen en hun ouders?


Optioneel intervisie bijeenkomst

Na afloop van de eerste bijeenkomst van deze module zal de interesse aangaande een intervisiebijeenkomst worden geïnventariseerd. De kosten hiervan zijn afhankelijk van aantal deelnemers.

  • Bespreken van casuïstiek.
  • Van elkaar leren en ervaringen uitwisselen.