Incompany training

Nieuwkomers 0-4 jaar

Pedagogisch medewerkers hebben een belangrijke rol in de opvoeding en begeleiding van jonge kinderen. Deze rol is nog belangrijker bij de opvang en opvoeding van Nieuwkomers. Wat komt er allemaal kijken bij deze rol met deze doelgroep en hoe ga je praktisch te werk?


Over de cursus

De cursus Nieuwkomers 0-4 jaar geeft antwoord op deze en nog meer vragen en ondersteunt de kinderopvang bij de opvoeding en begeleiding van Nieuwkomers. Maar ondersteunt ook de sociale wijkteams bij al hun vragen over deze groep kinderen. De cursus gaat in op onderstaande onderwerpen.


Bijeenkomst 1

  • Visie organisatie waar je voor werkt
  • Afnemen van een goede intake
  • Ontwikkelingsfasen jonge kind
  • Hoe aansluiten bij de ontwikkelingsfasen? Wat aanbieden?

Bijeenkomst 2

  • Betrekken van ouders
  • Signaleren
  • Hoe monitor je de ontwikkeling van deze kinderen?
  • Waar kun je terecht met vragen en zorgen omtrent deze kinderen en hun ouders?


Optioneel intervisie bijeenkomst

Na afloop van de eerste bijeenkomst van deze module zal de interesse aangaande een intervisiebijeenkomst worden geïnventariseerd. De kosten hiervan zijn afhankelijk van aantal deelnemers.

  • Bespreken van casuïstiek
  • Van elkaar leren en ervaringen uitwisselen