Online training

Kei in hoogbegaafdheid

Online basistraining hoogbegaafdheid


Elke dag ben jij als leerkracht bezig om voor de kinderen in jouw klas zo goed mogelijk onderwijs te geven. Dat is geen gemakkelijke opgave. Ouders willen het beste voor hun kind. Kinderen krijgen steeds sneller een label. Dit geeft druk voor jou om ervoor te zorgen dat het onderwijs zo goed mogelijk bij het kind aansluit, op zowel didactisch als pedagogisch gebied.  

Ook passend onderwijs voor hoogbegaafde kinderen levert soms vragen en uitdagingen op. Toch zijn er met kleine aanpassingen vaak al grote verbeteringen mogelijk. Passend onderwijs voor hoogbegaafde kinderen hoeft niet ingewikkeld te zijn, maar hoe pak je dit aan? Binnen deze online cursus begeleiden wij je bij het verbeteren van het onderwijs aan hoogbegaafde kinderen in de klas.  

Wil jij ervaren hoe je het onderwijs aan hoogbegaafde kinderen beter kan vormgeven, waarmee je tegelijkertijd recht doet aan de kwaliteit van onderwijs voor alle leerlingen? Wordt een KEI in hoogbegaafdheid. 


Over de cursus

Passend Onderwijs begint met het bieden van een basisarrangement. Dit aanbod is bedoeld voor verreweg het grootste deel van jouw groep en vindt plaats in jouw klas. Je hebt mogelijkheden om te differentiëren in instructie van lesstof, tempo en aandacht. Ook een flink deel (80 tot 90 procent) van de intelligente en (hoog)begaafde kinderen past in dit basisarrangement. Dat vraagt van jou deskundigheid (kennis) en vakmanschap (vaardigheden). 

De kwaliteit van jouw onderwijs wordt bepaald door jouw kennis van het kind: wat heeft dit kind van mij nodig? En vervolgens door mogelijkheden die jij hebt om dit kind zo optimaal mogelijk te bedienen. Dat vraagt dat jij de vrijheid krijgt die nodig is om goede keuzes te maken, waarbij het doel blijft zo optimaal mogelijk onderwijs te geven. Dat kan per schooljaar verschillen: de ene groep is de andere niet en het ene kind is het andere niet. 

In deze cursus leggen we de focus op het signaleren van kenmerken van hoogbegaafdheid, het bepalen van de leer- en ondersteuningsbehoefte van een kind en het handelen daarnaar in de klas.  

Natuurlijk is ook het gesprek met de ouder(s)/verzorger(s) en de informatie die ze jou kunnen geven van cruciaal belang voor het bepalen van de leer- en ondersteuningsbehoefte van een kind en het handelen daarnaar in de klas. Hoe ga je het gesprek aan en hoe blijf je in gesprek met zowel de ouder(s)/ verzorger(s) als het kind? Deze driehoek staat centraal en geeft een fundament voor bijpassende gespreksvoering. 


Na de cursus:

 • Weet je wat hoogbegaafdheid (niet) is
 • Weet je waar je op moet letten bij de signalering van hoogbegaafdheid. 
 • Weet je welke online instrumenten je kunt gebruiken t.b.v. het onderwijs aan hoogbegaafde leerlingen (o.a. Sidi PO en Scan HB). 
 • Kun je het basisarrangement in de klas afstemmen op (hoog)begaafde kinderen in het kader van Passend Onderwijs. 
 • Ken je het belang van gespreksvoering vanuit de driehoek ouder(s) /verzorger(s) - school. - kind.  


Inhoud per bijeenkomst

De volgende onderwerpen komen aan bod tijdens de eerste bijeenkomst 

 • (Hoog)begaafdheid 
 • Theoretisch kader 
 • Passend onderwijs 


De volgende onderwerpen komen aan bod tijdens de tweede bijeenkomst 

 • Jouw visie op (hoog)begaafdheid 
 • Signaleren en observeren met gevoel en verstand 
 • Signaleringslijsten  
 • Bepalen van leerbehoeften 


De volgende onderwerpen komen aan bod tijdens de derde bijeenkomst 

 • Passend aanbod in de klas 

- Inhoudelijk/ didactisch 

- Organisatorisch/ pedagogisch 

 • De driehoek ouders – school – kind  

De volgende onderwerpen komen aan bod tijdens de vierde bijeenkomst 

 • Beleid in de school 
 • Communicatie met ouders 
 • Borging van kwaliteit 


Online intervisie in groepjes van 3/4 cursisten 


De volgende onderwerpen komen aan bod tijdens de vijfde bijeenkomst 

 • Presenteren van werkstukken aan elkaar door de deelnemers 
 • Evaluatie van je eigen leerproces 
 • Evaluatie van de cursus  
 1. EDI, hoe geef ik vorm aan mijn lesopbouw en kan ik voldoende tijd creëren om mijn hoogbegaafde leerlingen goed te begeleiden. 
 2. Taxonomie, ver-bloom-en van je lessen en aanbod. 
 3. Onderpresteren of een vermoeden hiervan, wat nu? 
 4. Executieve functies en motivatie 


De studiemomenten voor het asynchrone (online) aanbod van lessen kun je zelf inplannen. Hier bestaat de keuze uit 4 verschillende lessen (zie hierboven), waarvan je er minimaal 2 kiest naar eigen voorkeur of interesse. Het staat natuurlijk vrij om alle 4 de lessen te volgen. 

Naar het gelijknamige boek 'KEI in hoogbegaafdheid'

De online cursus ‘Kei in hoogbegaafdheid’ is gebaseerd op het gelijknamige boek ‘Kei in hoogbegaafdheid’ van Jan Kuipers, dat in maart 2018 is verschenen. Net als in het boek is het niet alleen de theorie rond hoogbegaafdheid die centraal staat, maar gaat het tijdens de cursus vooral om de praktische invulling van passend onderwijs aan deze doelgroep. Met KEI staat Kennis, Ervaring en Inzet centraal. Binnen de cursus ‘Kei in hoogbegaafdheid’ spelen we door middel van een hernieuwde en eigentijdse aanpak in op deze drie pijlers.