Incompany training

De 5 stappen naar Kei in hoogbegaafdheid

De cursus ‘De 5 stappen naar Kei in hoogbegaafdheid’ is gebaseerd op het gelijknamige boek ‘Kei in hoogbegaafdheid’ van Jan Kuipers, dat in maart 2018 verschenen is. Net als in het boek is het niet de theorie rond hoogbegaafdheid die centraal staat, maar gaat het tijdens de cursus om de praktische invulling van passend onderwijs aan (hoog)begaafde leerlingen. Ervaring en inzet zijn hierbij twee belangrijke componenten.


Elke dag ben jij als leerkracht bezig om voor de kinderen in jouw klas zo goed mogelijk onderwijs te geven. Dat is geen gemakkelijke opgave:

 • Ouders willen het beste voor hun kind. Dat is een terechte wens, maar soms schiet het door en worden er aan jou irreële en onhaalbare wensen of eisen gesteld.
 • De omvang van de extra hulpvragen neemt toe en de aard wordt complexer. Kinderen krijgen sneller een label, waardoor jij de druk voelt om extra aandacht, zorg en maatwerk te bieden.


Over de cursus

Passend Onderwijs begint met het bieden van een basisarrangement. Dit aanbod is bedoeld voor verreweg het grootste deel van jouw groep en vindt plaats in jouw klas. Je hebt mogelijkheden om te differentiëren in instructie van lesstof, tempo en aandacht. Ook een flink deel (80 tot 90 procent) van de intelligente en hoogbegaafde kinderen past in dit basisarrangement. Dat vraagt van jou deskundigheid (kennis) en vakmanschap (vaardigheden).

De kwaliteit van jouw onderwijs wordt bepaald door jouw kennis van het kind: wat heeft dit kind van mij nodig? En vervolgens door mogelijkheden die jij hebt om dit kind zo optimaal mogelijk te bedienen. Dat vraagt dat jij de vrijheid krijgt die nodig om goede keuzes te maken, waarbij het doel blijft zo optimaal mogelijk onderwijs te geven. Dat kan per schooljaar verschillen: de ene groep is de andere niet en het ene kind is het andere niet.

In deze cursus krijg je van ons en van je medecursisten een flinke rugzak met praktijkervaringen, waarmee jij echt de kei in hoogbegaafdheid wordt.


Inhoud per bijeenkomst

De volgende onderwerpen komen aan bod tijdens de eerste bijeenkomst:

 • Passend Onderwijs
 • Onderwijskundig leiderschap
 • Theoretische kaders


Tijdens de tweede bijeenkomst bespreken we:

 • Jouw visie en missie
 • Ankerpunten
 • Kijken naar hoogbegaafde kinderen
 • Kijken met je gevoel en kijken met je verstand
 • Signaleringslijsten


Het bieden van goed onderwijs op basis van de leerbehoefte:

 • Inhoudelijk
 • Organisatorisch
 • De driehoek ouders school kind

Daarnaast bespreken we hoe je een passend aanbod in groep 1 en 2 kunt bieden.

Bijeenkomst vier gaat in op:

 • Een passend aanbod in groep 3 t/m 8
 • Versnellen


Tijdens de laatste bijeenkomst bespreken we:

 • Communicatie met ouders
 • Borging van je kwaliteit
 • Je eigen vakmanschap