Sterk praktijkgericht

Beschikbaar in heel Nederland

Klassikaal, virtueel klaslokaal of e-learning

Deze pagina delen:

In elke groep zitten wel leerlingen die moeite hebben met spelling. Sommige leerlingen blijven fouten maken in eerder behandelde regels. Andere leerlingen maken de dictees wel goed, maar hun spontane schrijfproducten barsten van de fouten.


Wat werkt voor deze leerlingen?

Deze leerlingen hebben interventies nodig die passen bij het onderliggende probleem. Maar hoe weet je wat dat onderliggende probleem is? Dat vraagt om een juiste analyse. Alles wat je ziet en hoort, kun je gebruiken om daar inzicht in te krijgen.


In het webinar ‘Moeite met spelling: passende interventies’ leer je hoe je komt tot een juiste analyse van het spellingprobleem. Dat doen we onder andere door het oefenen met het analyseren van een dictee. We bespreken verschillende interventievormen die je kunt inzetten om leerlingen verder te helpen in hun spellingvaardigheid.


Na het volgen van deze webinar:

  • heb je praktische handvatten om spellingproblemen te analyseren.
  • heb je inzicht gekregen in de mogelijke spellingproblemen en de bijpassende interventies.
  • heb je een handig overzicht gekregen met diverse tips en werkvormen.


Dit webinar is bedoeld voor leerkrachten van groep 4 t/m 8 die meer handvatten willen hebben voor het herkennen van verschillende spellingproblemen en het kiezen van passende interventies.

Dit webinar bestaat uit 1 bijeenkomst.

Cedin werkt in de driehoek

Cedin is expert op het gebied van onderwijsadvies, jeugdhulp en dyslexie. Bij ons komen zorg en onderwijs samen in de driehoek kind-gezin-school. Wij betrekken altijd de omgeving van het kind. Bij spellingproblemen is de betrokkenheid van ouders erg belangrijk.

Inschrijven

Er is nog geen startdatum bekend. Wil je een seintje ontvangen als de webinar weer wordt gegeven?


Dit webinar is niet online terug te kijken.

Trainers

Heb je vragen over de webinar of ben je benieuwd of de webinar bij jou/jouw team past? Neem dan contact op met de adviseur of vraag trainingsadvies aan.


Vraag trainingsadvies aan