Memmetaalsprekkers

Begeleiding

Sterk praktijkgericht

Voor basisscholen in Fryslân

Kwalitatief meertalig onderwijs

Deze pagina delen:

Door het Taalplan Frysk 2030 zijn steeds meer scholen bezig om het Fries een plek te geven in het onderwijsaanbod. Cedin en SFBO helpen leerkrachten hierbij als zij het Fries nog niet zo goed beheersen of zich onzeker voelen. Dat doen we met de inzet van een memmetaalsprekker voor de onderbouwgroepen. Vanaf groep 3 is dit een Taalstiper.

Wat is een memmetaalsprekker?

Memmetaalsprekkers zijn vrijwilligers die eens per week of om de veertien dagen een dagdeel op een school in de kleutergroepen helpen om daar het Fries aan te bieden. Leerkrachten kunnen deze memmetaalsprekkers inzetten bij activiteiten zoals voorlezen, spelletjes spelen en zingen. De memmetaalsprekker doet dit consequent in het Fries. Memmetaalsprekkers dragen op die manier positief bij aan de taal- en woordenschatonwikkeling Fries van jonge kinderen én hun leerkrachten.

De rol van Cedin en het SFBO

Wij begeleiden de memmetaalsprekkers bij jou op school. We leggen contact tussen memmetaalsprekker en school en zorgen voor materiaal en inspiratie. 

Inschrijven


Heeft jouw school behoefte aan een memmetaalsprekker in de onderbouw, meld je dan aan via SFBO of neem contact op met onze adviseurs.

Adviseurs

Bernadet de Jager

Regiomanager / Projectleider Frysk en meartaligens
06 – 127 406 38Meer weten over Bernadet de Jager?

Elly Attema

Onderwijsadviseur Sintrum Frysk en MeartaligensMeer weten over Elly Attema?