Masterclass

Masterclasses rekenen

Bij scholing rondom rekenonderwijs gaat het vaak over standaardonderwerpen, zoals het handelingsmodel, effectieve instructie en het drieslagmodel. Niets mis mee, maar er is zo veel meer! In onze masterclasses gaan we het rekenonderwijs vanuit verschillende perspectieven herontdekken. Hierbij kun je denken aan spelend automatiseren en memoriseren, onderzoekend rekenen, rekenonderwijs aan (hoog)begaafde leerlingen of kansrijke combinatiegroepen bij rekenen. Ook besteden we aandacht aan de nieuwste inzichten op het gebied van rekenonderwijs.

In het schooljaar 2019-2020 vinden er twee masterclasses plaats. De masterclasses zijn afzonderlijk van elkaar te volgen. Meld je aan en kijk samen met ons op een andere manier naar je rekenonderwijs!


Benodigde voorkennis masterclass

Om de masterclass te volgen is het een pré dat je basiskennis hebt over bijvoorbeeld de rekenontwikkeling van leerlingen, het handelingsmodel, het drieslagmodel en effectieve didactiek.


Inhoud masterclasses

Masterclass 1 - Automatiseren en memoriseren (heeft reeds plaatsgevonden)

Automatiseren en memoriseren blijft een hardnekkig knelpunt in de rekenontwikkeling van leerlingen. Voor veel leerlingen heeft dit tot gevolg dat zij vanaf groep 5 steeds meer moeite krijgen met rekenen. Een overbelast werkgeheugen en afnemende motivatie spelen hierbij een grote rol. Veel leerkrachten vinden het lastig om leerlingen die moeite hebben met het automatiseren van basisbewerkingen en memoriseren van rekenfeiten, goede ondersteuning te bieden. Tijdens de masterclass bespreken we hoe je deze leerlingen weer op de rit krijgt en de motivatie verhoogt.

Na het volgen van deze masterclass:

  • heb je inzicht in de leerlijn automatiseren en memoriseren;
  • heb je praktische handvatten om leerlingen op een motiverende manier te laten oefenen met automatiseren en memoriseren;
  • kun je effectieve opbouw maken in oefeningen en rekenspellen passend bij de rekenonderdelen die geautomatiseerd en gememoriseerd moet worden;
  • kun je ouders/verzorgers betrekken bij het automatiseren en memoriseren door hen handreikingen te bieden om hier op een speelse manier met hun kind mee aan de slag te gaan.


Masterclass 2 - Onderzoekend rekenen

In het huidige rekenonderwijs is er veel aandacht voor directe instructie om leerlingen effectief en efficiënt rekenkennis en -vaardigheden bij te brengen. Maar, er is zo veel meer mogelijk! Rekenen vraagt ook om onderzoeken en ontdekken. Immers, zo zijn alle grote wiskundigen zoals Pythagoras, Huygens, Newton en Einstein ook tot hun inzichten en ontdekkingen gekomen. Via onderzoekend rekenen spreken we de nieuwsgierigheid, en daarmee de motivatie en betrokkenheid, van de leerlingen aan. Tijdens de masterclass verkennen we samen hoe onderzoekend rekenen er in de klas uit zou kunnen zien.

Na het volgen van deze masterclass:

  • heb je kennis van vaardigheden die je als leerkracht nodig hebt om onderzoekend rekenen te begeleiden;
  • heb je inzicht in de cyclus van onderzoekend leren;
  • heb je inzicht in onderzoeksvaardigheden die leerlingen nodig hebben;
  • heb je praktische handvatten om onderzoekend rekenen bij verschillende rekendomeinen zoals meten, meetkunde en tijd toe te passen.