Incompany training

Life skills: bouwstenen voor positieve educatie

Life Skills is een programma met een doorlopende leerlijn voor de positieve sociaal emotionele ontwikkeling van basisschoolleerlingen. Dit programma leert kinderen om te gaan met grote en kleine levensgebeurtenissen, zoals buitengesloten worden, pesten, ruzie, verlies, teleurstelling. De kinderen leren geen standaardoplossingen, maar ontdekken en oefenen sociaal-emotionele vaardigheden die bij hun persoon passen. Sociaal emotionele vaardigheden bevorderen het welbevinden van de kinderen en voorkomen psychische problemen.


Life Skills

Het programma bestaat uit een doorlopende leerlijn met flexibel inzetbare onderdelen:

  • Groepen 1 en 2: Een doos vol gevoelens

Groepen 3 en 4: Zippy’s vrienden

  • Groepen 5 en 6: Apple’s vrienden
  • Groepen 7 en 8: Aan de slag met positieve psychologie


Begeleiding

Cedin begeleidt scholen bij het invoeren van Life Skills of één van de losse onderdelen van Life Skills, zoals Zippy’s Vrienden of Een doos vol gevoelens.


Kijk hier voor meer informatie en het aanschaffen van Life Skills.