Incompany training

Lesson Study

Lesson Study is een relatief nieuwe methode die leerkrachten en scholen kunnen gebruiken om heel gericht hun onderwijs te verbeteren en de eigen deskundigheid te vergroten. Bij Lesson Study onderzoekt een groepje leerkrachten hoe een onderwijsprobleem van de leerlingen aangepakt kan worden. Hiervoor wordt de onderzoekscyclus ingezet. De leerkrachten verkennen samen het probleem en ontwerpen gezamenlijk een onderbouwde onderzoeksles gericht op het oplossen van het onderwijsprobleem.

Vervolgens geeft een van de leerkrachten de les en observeren de andere groepsleden ter plekke hoe de leerlingen reageren op de les. Hierover worden gegevens verzameld die door de groep leerkrachten bestudeerd worden. De bevindingen gebruiken de leerkrachten om de aanpak te verbeteren en daarmee hun deskundigheid te vergroten. Hiermee wordt een nieuwe cyclus gestart.


Opbouw van de cursus

Het traject bestaat uit vier bijeenkomsten van 2,5 à 3 uur. De adviseur begeleidt de leerkrachten in het uitvoeren van de onderzoekscyclus door bijvoorbeeld mee te denken over een goede onderzoeksvraag, het vinden en interpreteren van wetenschappelijke literatuur, en het verzamelen en bestuderen van gegevens. De bijeenkomsten vinden bij voorkeur op schoolniveau plaats, maar zouden ook op bovenschools niveau verzorgd kunnen worden.


Doel van de cursus

De leerkrachten kunnen volgens de onderzoekscyclus (o.a. een onderzoeksvraag opstellen, wetenschappelijke literatuur vinden en interpreteren, data verzamelen en bestuderen) een effectieve aanpak ontwikkelen gericht op het oplossen van een onderwijsprobleem van hun leerlingen.