Incompany training

Leerlijnen nieuwkomers in het basisonderwijs

Veel scholen hebben de afgelopen jaren kinderen van nieuwkomers in Nederland mogen verwelkomen in hun klassen en zijn enthousiast aan de slag gegaan met het verzorgen van onderwijs aan deze doelgroep. Om goed met nieuwkomers in het basisonderwijs te kunnen werken zijn er leerlijnen ontworpen voor de eerste vier jaar.


Onderwijs afgestemd op leerbehoefte

Maar wat mag je verwachten van kinderen van nieuwkomers in het eerste, tweede, derde, vierde jaar? Je wilt realistische verwachtingen hebben, maar hoe weet je of je verwachtingen ambitieus genoeg zijn? En hoe kun je deze verwachtingen op een goede manier volgen?

Door leerlijnen op een juiste wijze in te zetten en doelstellingen te koppelen aan toetsdoelen, werk je met een helder perspectief. Dat maakt het mogelijk om het onderwijs af te stemmen op de onderwijsbehoefte van de leerlingen.


Resultaat

In deze workshop leer je over het ontwerp en de achtergronden van de leerlijnen, je weet aan het einde welke leerlingen in welke leerlijn horen en je bent in staat om leerstof te selecteren passend bij de te behalen doelstellingen.


Over de workshop

Een workshop met daarin aandacht voor instroom en doorstroom, de intake, het vaststellen van de beginsituatie en het volgen van de ontwikkeling middels leerlijnen voor nieuwkomers. Aandacht voor de (culturele) achtergronden en de betekenis van onderwijs. In leerlijnen wordt duidelijk wat de verwachte ontwikkeling van de leerling is vergeleken met leeftijdgenoten met een vergelijkbare onderwijs & taalachtergrond. Zo kun je door het stellen van doelen perspectief bieden. Je voorkomt te hoge of te lage verwachtingen.


Na afloop van de workshop:

  • Heb je kennis van de doelgroep nieuwkomers in het onderwijs.
  • Weet je wat je aan- en op moet pakken om deze leerlingen een goede start te geven.
  • Ken je de achtergrond en het belang van de leerlijnen.
  • Zijn de begrippen leerlijn-leerstof-vaardigheden-versnellen verbonden.
  • Ken je het belang van een goede doorstart en kun je hierover met anderen uitwisselen.