Sterk praktijkgericht

Online of bij jou op school

Beschikbaar in heel Nederland

Deze pagina delen:

Het voeren van een leergesprek is een korte, maar effectieve manier om een kind meer eigenaarschap te geven bij zijn of haar eigen leerproces. Hoe praat je met je leerlingen en waar heb je het over in een leergesprek? Welke vragen zijn effectief en welke zijn minder geschikt? Wat wil je als leerkracht of als team bereiken met een leergesprek? Hoe houd je rekening met de ontwikkelingsleeftijd? En hoe bespreek je het vervolgens met ouders? In deze korte training krijg je effectieve en zeer bruikbare handvatten om direct aan de slag te gaan met effectieve leergesprekken met kinderen.


Over de training

Deze training gaat in op de volgende punten:


Bijeenkomst 1

De bijeenkomst start met een korte theoretische inleiding over het doel van kindgesprekken. Vervolgens komen de volgende onderwerpen aan de orde:

  • Soorten kindgesprekken
  • Oplossingsgerichte gesprekstechnieken
  • Praktijkvoorbeelden van kindgesprekken in zowel de onderbouw als de bovenbouw:
  • wat zijn effectieve vragen?
  • mogelijke formats


Bijeenkomst 2

In de tweede bijeenkomst worden de opgedane ervaringen met het kindgesprek besproken. Aan de hand van eigen beeldmateriaal wordt gekeken naar de gespreksvoering. Men leert van elkaars gesprekken. We staan o.a. stil bij:

  • is het doel bereikt?
  • wat heeft het gesprek opgeleverd?
  • oefenen met de schaalvraag
  • reflectie en feedback in tweetallen op gevoerde kindgesprekken

Bij teamtrainingen wordt ook gesproken over schoolbrede afspraken ten aanzien van het doel, de frequentie en de rapportage van kindgesprekken.

Deze training bestaat uit 2 bijeenkomsten.

Leerkrachten en intern begeleiders in het basisonderwijs.

Inschrijven

Er is nog geen startdatum bekend. Wil je een seintje ontvangen als deze training weer van start gaat?


Heb je vragen over deze training of ben je benieuwd of de training bij jou/jouw team past?

Neem dan contact op met de adviseur of vraag trainingsadvies aan.


Vraag trainingsadvies aan