KWIVIVVE

Training

Sterk praktijkgericht

Online of bij jou op locatie

Beschikbaar in heel Nederland

Deze pagina delen:

KWIVIVVE is een kwaliteitszorgsysteem voor voorschoolse organisaties waarbij je zélf de kwaliteit van je organisatie kunt volgen en verbeteren. Het begeleidingstraject met kwaliteitskaarten sluit naadloos aan bij het toetsingskader van de inspectie.


Kwaliteitskaarten

De KWIVIVVE kwaliteitskaarten ondersteunen het management en het team om cyclisch te werken aan kwaliteitszorg. Door middel van ‘plannen – uitvoeren – terugkijken – verbeteren’ wordt de kwaliteit van werken in de praktijk besproken, vastgelegd en geborgd. De volgende onderdelen komen aan bod bij de kaarten:

 • Activiteitenaanbod
 • Pedagogisch klimaat
 • Contacten met ouders
 • Overgang voorschool naar vroegschool
 • Zorg en begeleiding
 • Zorg voor kwaliteit


Vraagstukken

Als managers of leidinggevenden binnen het voorschoolse en vroegschoolse kom je vraagstukken tegen als:

 • wat voor organisatie willen we zijn?
 • hoe krijg ik de mensen en de organisatie in beweging?
 • hoe zorgen we voor een veilige, uitdagende en professionele werk- en leergemeenschap?
 • hoe geven we invulling aan een doorgaande lijn en samenwerking met andere organisaties?
 • wat is het belang van ouderbetrokkenheid?
 • welke rol willen we dat de ouders binnen onze organisatie spelen?
 • op welke manier willen we de ontwikkeling van jonge kinderen stimuleren?
 • hoe voldoen we aan de wetgeving en de eisen van de inspectie?
 • welke subsidiegelden zijn er beschikbaar?
 • hoe kun je er voor zorgen dat je naamsbekendheid vergroot wordt om zo de instroom op peil houden?

Tal van vragen waarin Cedin, als partner, samen met je kan werken aan de oplossingen. Cedin werkt nauw samen met gemeenten, samenwerkingsverbanden, organisaties voor peuterspeelzaalwerk, kinderopvang en het onderwijs.


Meten is weten

Cedin heeft een onderzoeksafdeling die onderzoek op maat uitvoert. Zo kunnen wij voor jou het effect van het beleid gericht op het jonge kind meten, analyseren en van adviezen voorzien. Ook een nulmeting bij de start van een nieuwe werkwijze of experiment behoort tot de mogelijkheden of een effectmeting over tevredenheid en behoefte bij de ouders.


Personeelsbeleid

Vanzelfsprekend kan Cedin je ondersteunen bij je personeelsbeleid in de vorm van individuele- of teamcoaching. Ook verzorgen wij trainingen op het gebied van professioneel samenwerken binnen de groep.


KWIVIVVE wordt ondersteund door de BKK (Stichting Bureau Kwaliteit Kinderopvang).

Het aantal bijeenkomsten is afhankelijk van de insteek van de begeleiding.

Voorschoolse opvang.

Inschrijven

Er is nog geen startdatum bekend. Wil je een seintje ontvangen als deze training weer van start gaat?

Trainer

Nynke Wahle

Regiomanager
06-57871288Meer weten over Nynke Wahle?

Heb je vragen over deze training of ben je benieuwd of de training bij jou/jouw team past?

Neem dan contact op met de adviseur of vraag trainingsadvies aan.


Vraag trainingsadvies aan