Incompany training

Begeleiding bij KWINK: Sociaal-emotioneel leren

Sociaal-emotioneel leren is vooral in deze tijd heel belangrijk. Kinderen leren schrijven en rekenen, maar leren vaak niet om te gaan met hun eigen emoties. Met een methode voor sociaal-emotioneel leren wordt hier structureel aandacht aan besteed. Kinderen leren hoe ze met elkaar in de groep omgaan, hoe ze voor elkaar opkomen en met empathie naar de ander kijken. Ze leren respect op te brengen voor verschillen en verantwoorde keuzes te maken. Ze ontwikkelen een flinke ‘emotiewoordenschat’, waardoor ze zich beter en genuanceerder kunnen uiten.


Kwink: voor sociaal-emotioneel leren op school

Kwink is een online methode voor sociaal-emotioneel leren (SEL). Inclusief burgerschap, sociale integratie en mediawijsheid. Voor groep 1 t/m 8 van het primair onderwijs. Kwink biedt een doordacht SEL-programma, gebaseerd op de laatste wetenschappelijke inzichten. Praktisch, leuk en altijd actueel. Gericht op preventie (van bijvoorbeeld pesten op school) en de kracht van een veilige groep. Geïnspireerd op het boek ‘Groepsplan Gedrag’ van dr. Kees van Overveld.


Daarom Kwink!

  • Voorkomt verstorend gedrag en pesten
  • Kent een groepsbrede, preventieve aanpak
  • Verhoogt de leeropbrengsten
  • Sluit aan bij passend onderwijs
  • Werkt handelingsgericht
  • Heeft als basis het ADI-model
  • Is leuk!


Kijk voor meer informatie over Kwink op www.kwinkopschool.nl


Begeleiding bij de invoering

Kies je ervoor om Kwink op je school onder begeleiding te implementeren? Dat kan! Cedin is partner van Kwink en helpt scholen bij de implementatie van de methode.