Sterk praktijkgericht

Online of bij jou op locatie

Beschikbaar in heel Nederland

Deze pagina delen:

Binnen veel organisaties zijn en worden pm’ers geschoold in de Basistraining VVE. Deze training is ontwikkeld door Cito, de CED-groep, de Activiteit en het NJI en kent een niet-methode specifieke inhoud. De 'Basistraining VVE' bestaat uit 12 scholingsmodules en voldoet daarmee aan de norm van de wet IKK.


Teamleiders en pedagogisch coaches binnen de organisatie begeleiden de pedagogisch medewerkers in de uitvoering van de onderwerpen in 'Basistraining VVE'. Dat betekent dat zij op de hoogte moeten zijn van de opzet, de onderwerpen die behandeld worden en wat dat betekent voor de competenties van de pedagogisch medewerkers.


In deze bijscholing komen de high-light's van 'Basistraining VVE' aan bod, zodat teamleiders, pedagogisch coaches en anderen de pedagogisch medewerkers op een adequate manier kunnen ondersteunen in het werken vanuit deze inzichten en vaardigheden.

Over de training

In twee bijeenkomsten van 2,5 uur komt het volgende aan de orde:

·       de opzet van de 'basistraining VVE'

·       de onderwerpen en thema's die centraal staan

·       de verwachtingen ten aanzien van de pedagogisch medewerkers

·       de eisen van VVE

·       opbrengstgericht werken

·       het plannen volgens themaplan formulieren

·       verschil met de programma’s Piramide, Startblokken, Uk&Puk etc.

·       gebruik van het competentie profiel

Deze training bestaat uit 2 bijeenkomsten.

Teamleiders, coördinatoren, pedagogisch coaches.

Inschrijven

Er is nog geen startdatum bekend. Wil je een seintje ontvangen als deze training weer van start gaat?


Heb je vragen over deze training of ben je benieuwd of de training bij jou/jouw team past?

Neem dan contact op met de adviseur of vraag trainingsadvies aan.


Vraag trainingsadvies aan