Incompany training

Kleuters anno nu: kleuteronderwijs in de 21ste eeuw

Speciaal voor schoolleiders, ambulant begeleiders en onderbouw coördinatoren; een cursus waarbij alle belangrijke topics rondom goed kleuteronderwijs centraal staan.

Als schoolleider wil je je collega’s in de onderbouw graag ondersteunen bij het realiseren van kwalitatief goed onderwijs volgens de hedendaagse eisen. Kennis over de kaders, achtergronden en werkwijze van kleuteronderwijs is daarbij een belangrijke basis. Een uitwisseling met andere collega’s is daarin een waardevolle aanvulling. De cursus Kleuters anno nu neemt het bovenstaande als uitgangspunt.


Over de cursus

Een aantal onderwerpen dat aan bod komt:

  • Verschillende visies op kleuteronderwijs;
  • inhoud en betekenis van een beredeneerd aanbod; wanneer doen we goed werk?;
  • wijze waarop leerkrachten een beredeneerd aanbod kunnen realiseren;
  • didactische competenties van leerkrachten in de onderbouw;
  • begeleiden van leerkrachten in de onderbouw;
  • opbrengstgericht werken in de onderbouw;
  • taal en Rekenen centraal; wat zijn de doelen, welke organisatievormen;
  • hoe te differentiëren in de onderbouw;
  • het belang van een rijke speelleeromgeving en hoe deze vorm te geven;
  • het kleuteronderwijs versus de Inspectie.


Tijdens de bijeenkomsten krijg je alle relevante informatie aangereikt. En er is ruimte voor eigen inbreng en het uitwisselen van ervaringen. We maken gebruik van instrumenten die je direct in de praktijk kunt inzetten. Deze krijg je na de cursusbijeenkomsten mee. Naast inhoud focussen we ook op jouw rol als begeleider/ ondersteuner.