Sterk praktijkgericht

Online of bij jou op school

Beschikbaar in heel Nederland

Deze pagina delen:

Bouwen aan een fundament voor Kennis, Ervaring en Inzet in de klas


Wil jij de signalen van hoogbegaafdheid bij kinderen leren herkennen en aansluiten bij hun leer- en ondersteuningsbehoefte? Kies dan voor de training KEI in hoogbegaafdheid waarmee je vanuit de theorie een vertaalslag maakt naar het pedagogisch en didactisch handelen in de klas.


Waarom KEI in hoogbegaafdheid?

Het grootste deel (80 tot 90 procent) van de intelligente en (hoog)begaafde kinderen in het onderwijs kan gewoon meedraaien in een reguliere groep. Passend Onderwijs, ook voor deze leerlingen, begint met het bieden van een basisarrangement. Dit aanbod is bedoeld voor het merendeel van jouw groep en vindt plaats in jouw klas. Je hebt mogelijkheden om te differentiëren in instructie van lesstof, tempo en aandacht om het aanbod passend te maken. Deze training geeft je de deskundigheid (kennis) en vakmanschap (vaardigheden) die je daarvoor nodig hebt. 


Na deze training:

 • Weet je wat hoogbegaafdheid (niet) is.
 • Weet je waar je op moet letten bij de signalering van hoogbegaafdheid.
 • Weet je welke instrumenten jou kunnen ondersteunen bij je onderwijs aan hoogbegaafde leerlingen (o.a. Sidi PO en Scan HB).
 • Kun je het basisarrangement in de klas afstemmen op (hoog)begaafde leerlingen in het kader van Passend Onderwijs.
 • Weet je hoe je met kleine aanpassingen in je huidige aanbod al grote verschillen kunt maken voor slimme kinderen.
 • Weet je hoe je het gesprek met ouders aangaat en hoe je in gesprek blijft met zowel de ouder(s) als het kind. De driehoek kind, school, gezin hierin staat centraal en geeft een fundament voor bijpassende gespreksvoering.


In dit interview vertelt Martijn Nouwens waarom je de training KEI in hoogbegaafdheid moet volgen!


Lees hier wat anderen vinden van onze online dienstverlening.


In deze online training leggen we de focus op het signaleren van kenmerken van hoogbegaafdheid, het bepalen van de leer- en ondersteuningsbehoefte van een kind en het handelen daarnaar in de klas. Naast de theorie over hoogbegaafdheid komt ook de praktische invulling van passend onderwijs aan deze doelgroep komt ruimschoots aan bod.


Een plan van aanpak die je meteen in kunt zetten

Tijdens de training werk je aan een plan van aanpak om het onderwijs in je klas beter af te stemmen op hoogbegaafde leerlingen. De trainers, onderwijsadviseurs gespecialiseerd in hoogbegaafdheid, geven hierop feedback en tips. Na de training kun je meteen aan de slag met jouw plan van aanpak.

 

De training bestaat uit 5 online bijeenkomsten, 2 e-learningmodules naar eigen keuze en een online intervisiebijeenkomst. Je krijgt toegang tot de online Cedin Academie. Hier vind je overzicht en houvast: alle benodigde materialen staan hier op een rij. Via een gesloten forum binnen onze online Academie is de mogelijkheid voor overleg met je medecursisten.
Bijeenkomst 1:  

 • (Hoog)begaafdheid 
 • Theoretisch kader 
 • Passend onderwijs 

  

Bijeenkomst 2: 

 • Jouw visie op (hoog)begaafdheid 
 • Signaleren en observeren met gevoel en verstand 
 • Signaleringslijsten  
 • Bepalen van leerbehoeften 

  

Bijeenkomst 3: 

 • Passend aanbod in de klas 
 • Inhoudelijk/ didactisch 
 • Organisatorisch/ pedagogisch 
 • ·De driehoek ouders – school – kind  

  

Bijeenkomst 4: 

 • Beleid in de school 
 • Communicatie met ouders 
 • Borging van kwaliteit 

 

Intervisie bijeenkomst: 

 • Intervisie in groepjes van 3/4 cursisten 

 

Bijeenkomst 5:  

 • Presenteren van werkstukken aan elkaar door de deelnemers 
 • Evaluatie van je eigen leerproces 
 • Evaluatie van de training  

 

E-learningmodules:

Cursisten volgen minimaal 2 e-learningmodules naar eigen voorkeur of interesse. Je kunt kiezen uit onderstaande modules. Het staat natuurlijk vrij om alle 4 de modules te volgen. 

 1. EDI, hoe geef ik vorm aan mijn lesopbouw en kan ik voldoende tijd creëren om mijn hoogbegaafde leerlingen goed te begeleiden. 
 2. Taxonomie, ver-bloom-en van je lessen en aanbod. 
 3. Onderpresteren of een vermoeden hiervan, wat nu? 
 4. Executieve functies en motivatie 


De geschatte tijd per e-learningmodule: 1 uur.


Deze training is bedoeld voor leerkrachten onder- en bovenbouw en intern begeleiders in het basisonderwijs.


Naar het gelijknamige boek 'KEI in hoogbegaafdheid'

De online cursus ‘Kei in hoogbegaafdheid’ is gebaseerd op het gelijknamige boek ‘Kei in hoogbegaafdheid’ van Jan Kuipers, dat in maart 2018 is verschenen. Net als in het boek is het niet alleen de theorie rond hoogbegaafdheid die centraal staat, maar gaat het tijdens de cursus vooral om de praktische invulling van passend onderwijs aan deze doelgroep. Met KEI staat Kennis, Ervaring en Inzet centraal. Binnen de cursus ‘KEI in hoogbegaafdheid’ spelen we door middel van een hernieuwde en eigentijdse aanpak in op deze drie pijlers.
Inschrijven

i
 Ontvang € 1000 STAP-budget

Online
16 maart 2023

Meer info & prijs


Heb je vragen over deze training of ben je benieuwd of de training bij jou/jouw team past? Neem dan contact op met de adviseur of vraag trainingsadvies aan.


Vraag trainingsadvies aan