Intervisie

Training

Sterk praktijkgericht

Online of bij jou op school

Beschikbaar in heel Nederland

Deze pagina delen:

Intervisie is een effectieve manier om als team gezamenlijk de eigen deskundigheid te vergroten en uit te diepen. Tijdens de bijeenkomsten komen de leerkrachten in aanraking met, onder andere, verschillende intervisiemethodieken voor verschillende doeleinden, typen vragen en de rol- en taakverdeling binnen intervisie. Vervolgens vindt er daadwerkelijk intervisie plaats. Eerst zal de adviseur hier een leidende rol in nemen, maar geleidelijk komt de regie bij het team te liggen. De adviseur zal het proces observeren en hier feedback op geven. Het uiteindelijke doel van het traject is dat het team volledig zelfstandig intervisie kan gebruiken.


Het traject bestaat uit drie bijeenkomsten van twee uur. De bijeenkomsten vinden bij voorkeur op schoolniveau plaats, maar zouden ook op bovenschools niveau verzorgd kunnen worden.


Doelen van het traject

  • De leerkrachten kunnen verschillende intervisiemethodieken inzetten om hun kennis en vaardigheden te vergroten en te verdiepen.
  • De leerkrachten kunnen elkaar verdiepende vragen stellen en daarmee hun eigen kennis en vaardigheden vergroten.
  • De leerkracht kunnen verschillende rollen binnen intervisie vervullen.

Drie bijeenkomsten van twee uur.

Leerkrachten in het basisonderwijs.

Inschrijven

Er is nog geen startdatum bekend. Wil je een seintje ontvangen als deze training weer van start gaat?


Trainer

Heb je vragen over deze training of ben je benieuwd of de training bij jou/jouw team past?

Neem dan contact op met de adviseur of vraag trainingsadvies aan.


Vraag trainingsadvies aan