Gratis bijeenkomst

Informatiebijeenkomsten Onderzoek Ameland

Is samenvoeging van de drie scholen op West Ameland beter en nodig? Daarover denken de directies en besturen van de scholen na. Ook de gemeente is erbij betrokken. Er is nog niets besloten. Eerst wordt er onderzoek gedaan. Deze gratis informatiebijeenkomsten zijn onderdeel van dit onderzoek.

Tijdens de bijeenkomsten krijgt u informatie, kunt u vragen stellen en is er ruimte voor gesprek. Er worden geen standpunten bepaald of stemmingen gehouden. Pas na alle bijeenkomsten en als de uitkomsten van de digitale enquĂȘte bekend zijn, zal de stuurgroep op basis van de uitkomsten een advies uitbrengen aan de besturen van de scholen en de gemeente.

De bijeenkomsten in Hollum zijn in Ontmoetingscentrum Ons Hol. Hier is plaats voor 45 personen. De bijeenkomsten in Ballum zijn in de raadszaal van het gemeentehuis. Hier kunnen 15 personen terecht. Aan de online bijeenkomst kunnen tot 50 personen deelnemen. Dat betekent dus dat er een beperkt aantal deelnemers aanwezig kan zijn per bijeenkomst. Aanmelden voor de gewenste bijeenkomst is daarom vooraf nodig. Waarbij we hanteren: plaatsing op basis van volgorde en vol is vol.