Sterk praktijkgericht

Spelend & ontdekkend leren

Beschikbaar in heel Nederland

Deze pagina delen:

Thematisch werken met een doorgaande lijn in de kinderopvang en op de basisschool.


OA²SE is een concept waarmee het onderwijs op een andere manier wordt vormgegeven in de hele kinderopvang –en school. Er wordt thematisch gewerkt aan onder andere 21e eeuwse vaardigheden, digitale geletterdheid, nieuwsgierigheid en creativiteit. Wereldoriëntatie, taal, onderzoekend & ontdekkend leren en spel komen bij elkaar.


Over OA²SE

OA²SE bestaat uit drie lijnen. Eén voor de voorschoolse educatie ‘Knoeien, stoeien, groeien’, een voor de onderbouw ‘Mooi, weer spelen!’, In beide lijnen worden peuters en kleuters en kinderen van groep 3/4 uitgedaagd om functioneel en aantrekkelijk te spelen en ondertussen veel te leren. Daarnaast een lijn voor de bovenbouw ‘Alle hens ontdek’ waarin het onderzoekend en ontdekkend leren centraal staat. De nadruk ligt hierbij op de samenhang tussen de verschillende vakgebieden, het ontwikkelen van 21e eeuwse vaardigheden en de brede ontwikkeling van kinderen. Alle drie de delen/lijnen sluiten goed op elkaar aan en de aanpak komt, waar mogelijk, overeen. Lees hier meer over OA²SE.


Online informatiebijeenkomst

Tijdens de inspiratiebijeenkomst vertellen we je meer over het concept en de werkwijze OA²SE. Na een gezamenlijke start gaan we uiteen in twee groepen. In de ene groep komen 'Mooi, weer spelen' en 'Alle hens ontdek' aan bod en de doorgaande lijn in de basisschool. In de andere groep zoomen we in op de specifieke kenmerken van 'Knoeien, stoeien, groeien'.


Inschrijven

Online (Teams)
13 februari 2023

Meer info & prijs

Online (Teams)
6 maart 2023

Meer info & prijs

Adviseurs