Incompany training

Ik heb een iPad in de klas!

Zeg eens eerlijk. Is het: hoera… ik heb een iPad in de klas! Of is het: help… ik heb een iPad in de klas? In de praktijk slaat de hoera soms snel om in HELP! Het is ook niet de eenvoudigste klus om naast jouw computer, digibord en leerling computers ook nog eens aan de slag te gaan met een iPad in de klas. Deze cursus biedt handvatten aan leerkrachten die meer willen met de iPad in de dagelijkse praktijk.


Over de cursus

Steeds meer scholen maken gebruik van een iPad of tablet in de klassensituatie. Ook is er inmiddels een groot educatief aanbod van apps te vinden. In de praktijk weten de leerlingen al snel hun weg te vinden op het apparaat. Voor de leerkrachten is dat niet altijd het geval. Waar de ene leerkracht de iPad enthousiast gebruikt voor de dagelijkse planning en activiteiten met leerlingen, vreest de andere leerkracht voor het moment waarop de iPad verplicht moet worden ingezet. Redenen daarvan kunnen divers zijn: digitale angst, moeite met het zien en vinden van de meerwaarde van de iPad in de dagelijkse praktijk, tot het geen tijd hebben om tot een verdieping te komen om grip op de vele functionaliteiten te krijgen. Deze cursus komt tegemoet aan de behoefte bij zowel de beginnende, als gevorderde gebruikers van iPads in het onderwijs.


De cursus bestaat uit twee bijeenkomsten die onafhankelijk van elkaar gegeven kunnen worden, maar het is ook mogelijk om beide bijeenkomsten aansluitend op een studiedag te volgen.

Een basiscursus voor de beginnende iPad gebruiker die zelf extra ondersteuning nodig heeft om grip te krijgen op de functionaliteiten van de iPad voor persoonlijk/werk gerelateerd gebruik.

 • Out of the box!
 • Ontstaan van de Apple iPad.
 • Wat kan je met de iPad.
 • Functionaliteiten hardware: de iPad.
 • Apple ID en iCloud.
 • Functionaliteiten software: de basis apps.
 • Wat kan je met de iPad: als leerkracht.


Een cursus voor de gevorderde gebruikers die de basisfunctionaliteiten beheersen en meer willen doen met de iPad in de klas en met de leerlingen.

 • Wat wil je met de iPad: als leerkracht.
 • Extra functionaliteiten n.a.v. laatste ios update.
 • ‘The internet of things’.
 • Voorbereiden, vinden/valideren, verwerken, presenteren en delen.
 • Apps voor de leerkracht.
 • Apps voor de leerling.
 • Bijhouden van ontwikkelingen.


Koppeling met de praktijk

Om de cursus goed aan te laten sluiten bij het niveau van de leerkrachten, zal er voorafgaand een intake worden gehouden op de school. Er wordt een inventarisatie gemaakt van het niveau van de leerkrachten. Daarnaast wordt er gekeken naar de behoeften in het werk gerelateerde gebruik van de iPad en het gebruik in het primaire proces van het onderwijs. Hieraan hangen we de kennis en de vaardigheden die nodig zijn om een passend aanbod te maken voor de deelnemende leerkrachten. Naast de vakinhoudelijke- en didactische vaardigheden hebben we ook oog voor de technisch vaardigheid van de leerkracht. Daarbij krijg je als leerkracht inzicht in het ‘slim’ gebruiken van de iPad in de dagelijkse praktijk. Tenslotte leert de leerkracht om apps goed in te schatten op hun waarde en doelen. Daarmee is de leerkracht beter in staat zijn keuzes te maken wanneer er materiaal aangeschaft moet worden.


Online hulp na de cursus

Het doel van de cursus is om kennis en vaardigheden van de leerkracht te vergroten en daarmee het persoonlijke en werk gerelateerde gebruik van de iPad in het primaire onderwijsproces te bekrachtigen. Toch kan het voorkomen dat deelnemers tegen knelpunten aanlopen of met vragen zitten. Om die reden biedt Cedin een passende nazorg. Deelnemers kunnen na de cursus twee keer een beroep doen op online hulp van Cedin.